Політико-правовий режим

Під політико-правовим режимом розуміється сукупність методів і засобів здійснення державної влади.

Це найбільш динамічна складова форми держави, чуйно реагує на процеси, що відбуваються в суспільстві. На політико-правовий режим впливає цілий ряд обставин: сутність держави, форма державного устрою та правління, особливості законодавства, баланс соціально-політичних сил в країні, міжнародна обстановка і багато іншого. Проте все розмаїття політичних режимів зводиться до двох основних різновидах — демократичного та недемократичного (авторитарного).

Політико-правова сторона демократичного режиму характеризується наступними ознаками:

– плюралізм в суспільно-політичному житті;
– реалізація принципу поділу влади;
– захист особистості від свавілля і беззаконня, облік інтересів не тільки більшості, але і меншини, облік індивідуальних і національних особливостей, релігійних переконань громадян;
– наявність громадянського суспільства, можливість для населення впливати на владу і контролювати її діяльність;
– вільна діяльність опозиційних партій;
– розвинені ринкові відносини, надання свобод у сфері економічної діяльності.

Для авторитарного політико-правового режиму характерно:

– відсутність або обмеження прав і свобод особистості;
– обмеження громадянського суспільства;
– командно-адміністративні методи здійснення державної влади, панування сваволі і насильства;
– відсутність у населення можливості контролювати діяльність органів влади;
– концентрація влади в руках однієї людини (або невеликий згуртованої групи осіб);
– відсутність або обмеження діяльності представницьких органів (наприклад, парламенту);
– примат держави над правом.

Крайньою формою авторитарного режиму вважається тоталітаризм. Його особливості:

– ідеологічний монізм — панування однієї системи ідей, визнаної в якості офіційної державної ідеології;
– концентрація влади в руках правлячої партії;
– зрощення правлячої партії з державним апаратом;
– відсутність громадянського суспільства як самостійної сфери суспільних відносин, здатної протистояти свавіллю з боку держави;
– мілітаризація внутрішнього життя.

ПОДІЛИТИСЯ: