Передумови формування правової держави

Головною передумовою правової держави є наявність розвинутого громадянського суспільства. Під громадянським суспільством розуміється сфера суспільних відносин, в яку держава не має права втручатися адміністративними методами. Громадянське суспільство формують неполітичні громадські організації, ЗМІ, органи місцевого самоврядування, економічний лад суспільства. Важливою передумовою формування громадянського суспільства є інститут приватної власності, що обумовлює вільну конкуренцію між членами соціуму. Громадянське суспільство передбачає плюралізм, відкритість і соціальну активність.

Наступною передумовою і одночасно принципом правової держави є верховенство закону в усіх сферах суспільного життя. У законах повинна бути виражена воля більшості населення, так як вони регулюють найбільш важливі сторони суспільного життя, визначають міру свободи особистості, охороняють моральні цінності суспільства. Всі інші нормативні акти повинні відповідати законам. Підзаконні акти лише деталізують положення закону.

До інших передумов формування правової держави слід віднести поділ влади, народний суверенітет, лібералізм в економічній сфері.

Існує думка, що впровадження принципів правової держави неможливо без повної відмови від командно-адміністративних методів керівництва суспільством, а також подолання правового нігілізму. Теоретично вирішити ці проблеми можливо, але важко здійснити ці рішення на практиці. У повсякденній діяльності велика частина суспільства у своєму житті не керується якимись озвученими і такими науковій еліті конструкціями бажаного суспільного устрою, а надходить у відповідності із суб’єктивними мотивами. Самі ж мотиви являють собою наслідок абсолютно конкретної системи соціокультурних цінностей. Отже, для зміни суспільства необхідно зміна людської свідомості. Тому такі категорії, як демократія, ринок, приватна власність, громадянське суспільство, правова держава і інші складові західної моделі розвитку, не співвідносячись з культурним архетипом більшості представників нашого суспільства, є для них порожнім звуком і не тягнуть необхідних дій по досягненню наміченого результату.

ПОДІЛИТИСЯ: