Правоведение

Поняття, ознаки, форми діяльності механізму (апарату) держави

0 коментарів

Державна влада, задачі і функції держави - категорії нематеріальні. Здійснення ж державної влади неможливо без якогось матеріального ланки, яке носить назву «механізм держави» або «апарат держави». Існує три точки зору...

Форми і методи здійснення функцій держави

0 коментарів

Під формою здійснення функцій держави розуміється однорідна діяльність його органів, за допомогою якої здійснюються його функції.

Традиційно форми здійснення функцій держави поділяються на правові та організаційні.

До правових форм належать:

...

Поняття і класифікація функцій держави

0 коментарів

Поняття та сутність держави, його призначення та форма належать до його статиці. Проте всебічне дослідження держави неможливе без вивчення динаміки, тобто дії, зміни, функціонування. Саме дія, діяльність держави по досягненню...

Політико-правовий режим

0 коментарів

Під політико-правовим режимом розуміється сукупність методів і засобів здійснення державної влади.

Це найбільш динамічна складова форми держави, яка чуйно реагує на процеси, які відбуваються в суспільстві.

На політико-правовий режим впливає...

Форма державного устрою

0 коментарів

Форма державного устрою — політико-територіальний устрій держави, характер і принципи взаємовідносин між державою в цілому та його окремими частинами, центральними та місцевими органами влади.

Існують дві форми державного устрою —...

Форма правління

0 коментарів

Під формою правління слід розуміти організацію і структуру вищих органів державної влади, порядок їх утворення та взаємодії між собою та населенням.

Категорія форми правління близько пов'язана з історичним типом держави....

Поняття форми держави

0 коментарів

Якщо сутність держави зводиться до його соціальним призначенням, то форма держави пов'язана з питаннями пристрою державних органів і порядку їх взаємодії, принципів територіальної організації влади, методами її здійснення.

Форма держави...

Типологія держав

0 коментарів

Для пізнання сутності держави, створення його працюючої теоретичної моделі важливе значення має типологія держави. Поняття «тип держави» виражає історично змінюється соціальну природу держави; воно дозволяє визначити характер держави в різні...

Сутність держави і її соціальне призначення

0 коментарів

З давнини існує два підходи до розуміння сутності держави. Згідно з першим, держава виникає з метою недопущення прямих зіткнень між людьми, для укладення класової чи іншого антагонізму в інституційні рамки...

Соціальні норми в первісному суспільстві

0 коментарів

До появи права суспільні відносини регулювалися звичаями. Вони закріплювали корисні для суспільства стереотипи поведінки, які передавалися з покоління в покоління і в рівній мірі відображали інтереси всіх членів громади. Трохи...