Правоведение

Передумови формування правової держави

0 коментарів

Головною передумовою правової держави є наявність розвинутого громадянського суспільства. Під громадянським суспільством розуміється сфера суспільних відносин, в яку держава не має права втручатися адміністративними методами. Громадянське суспільство формують неполітичні громадські...

Поняття і ознаки правової держави

0 коментарів

Держава і право — такі категорії, які не можуть існувати один без одного. Полеміка з питання про те, що з них з'явилося першим і що з них у цій зв'язці...

Держава як основний структурний елемент політичної системи суспільства

0 коментарів

Державі належить вирішальне місце в політичній системі суспільства. Причому в даному випадку воно розглядається не як сукупність владних органів, а як цілісний політичний інститут.

Особливе місце держави в політичній системі...

Держава і інші елементи політичної системи суспільства

0 коментарів

Держава і громадські об'єднання є самостійними елементами політичної системи. Вони володіють внутрішньою самостійністю і незалежністю у вирішенні питань, що стосуються їх компетенції. Разом з тим, вони тісно пов'язані один з...

Види політичних систем

0 коментарів

Політична система конкретного суспільства визначається його соціальним ладом, типом держави, формою правління, характером політичного режиму і соціально-політичних відносин, культурними традиціями.

В сучасності виділяють два різновиди політичних систем — тоталітарну («закрите...

Елементи політичної системи суспільства

0 коментарів

Основним елементом політичної системи суспільства є держава. Крім нього в якості інших елементів виступають органи місцевого самоврядування, політичні партії, громадські організації, релігійні об'єднання, професійні спілки, трудові колективи, громадяни.

Важливим елементом...

Поняття політичної системи суспільства

0 коментарів

Політична система є однією з підсистем суспільства, поряд з іншими підсистемами — економічною, правовою, ідеологічною. Особливе місце політичної системи в цій структурі визначається провідною організаційною і регулятивно-контрольною роллю самої політики.

...

Види органів держави

0 коментарів

Державні органи можна класифікувати за багатьма підставами.

За принципом поділу влади вони поділяються на законодавчі, виконавчі і судові. Крім того, іноді виділяють контрольно-наглядові органи (контрольно-наглядову гілку влади).

За характером формування...

Поняття державного органу та його ознаки

0 коментарів

Орган держави — це структурно-відособлене ланка апарату (механізму) держави, яка бере участь у здійсненні функцій держави і наділений для цього владними повноваженнями.

З даного визначення виводяться наступні ознаки державного органу:

...

Принципи діяльності механізму держави

0 коментарів

У перших державах державні органи не диференціювалися по складу і компетенції. Ядро механізму держави становили силові структури, а також відомства фінансів і закордонних справ. Механізм сучасної держави являє собою набагато...