Правоведение

Соціальні норми та їх види

0 коментарів

Потреба у регулюванні людської поведінки виникла з появою людей. Без такого регулювання неможливе виживання людської спільноти. В процесі життєдіяльності людей у багатьох випадках повторювалися одні й ті ж акти поведінки,...

Характеристика основних форм (джерел) права

0 коментарів
Нормативний правовий акт

Провідне місце в правових системах Україні, Росії і Білорусі займає нормативний правовий акт — офіційний письмовий документ, виданий суб'єктами правотворчості, який містить правові норми (в Росії прийнято...

Поняття і види форми (джерела) права

0 коментарів

Найважливішою рисою права є загальнообов'язковий характер правових приписів, який багато в чому зумовлений формою їх вираження. Норми, включившись через існуючі правові джерела в діюче право, відчужуються безпосередньо від волі і...

Права і свободи людини і громадянина

0 коментарів

Основні права і свободи людини — це об'єктивні умови, можливості життєдіяльності людини, без яких він не може вільно існувати і розвиватися. Уявлення про природні права людини вперше стали отримувати своє...

Правовий статус особи

0 коментарів

Слово «статус» у перекладі з латинської означає положення, стан кого-небудь або чого-небудь. В теорії держави і права мова йде про статус людини, особистості, громадянина. Тому слід визначити, що означають ці...

Функції права

0 коментарів

Функції права являють собою основні напрямки юридичного впливу на суспільні відносини, обумовлені сутністю і соціальним призначенням права. Виділяють загальносоціальні та власне юридичні функції права.

До загальносоціальних функцій права за напрямами...

Принципи та аксіоми права

0 коментарів

Під принципами права розуміють основоположні ідеї, відправні положення, які характеризують сутність права, його зміст і соціальне призначення. Виділяють загальноправові, галузеві та міжгалузеві принципи права, а також принципи окремих інститутів права.

...

Право як міра свободи і відповідальності особистості

0 коментарів

Здійснюючи регулювання суспільних відносин, право тим самим служить не тільки державі, суспільству в цілому, його колективним утворенням, але, перш за все, людині. Одна з найважливіших гуманістичних завдань права полягає в...

Поняття, сутність та ознаки права

0 коментарів

Розглянуті підходи до розуміння права дозволяють виявити те спільне, що вкладається в це явище представниками різних теорій. При всім різноманітті підходів можливо дати єдине наукове визначення права. Перш ніж це...

Основні підходи до розуміння права

0 коментарів

Право — складне суспільне явище, яке у всі часи викликає до себе широкий інтерес, оскільки зачіпає тим чи іншим способом інтереси кожної людини. Науці відомі сотні теорій, які по-різному розкривають...