Правоведение

Поняття та види нормативних правових актів

0 коментарів

Залежно від сфери дії нормативні правові акти поділяються на акти зовнішньої дії (спрямовані на впорядкування зовнішніх по відношенню до издавшему їх органу суспільних відносин) та актів внутрішнього дії (регулюють відносини...

Поняття дії нормативного правового акта

0 коментарів

Норми права, що містяться в нормативних правових актах, покликані регулювати ті чи інші суспільні відносини. Дія нормативного правового акта включає ті юридичні наслідки, які передбачені цим актом.

Межі дії нормативних...

Класифікація норм права

0 коментарів

В юридичній науці існує безліч різних критеріїв для класифікації норм права.
В залежності від їх функціональної ролі в механізмі правового регулювання норми права можна підрозділити на нетипові (вихідні, спеціалізовані,...

Дія нормативних правових актів по колу осіб

0 коментарів

Дія нормативних правових актів по колу осіб означає можливість їх застосування до певних категорій суб'єктів права.

За загальним правилом нормативні акти, що приймаються в державі, обов'язкові для всіх суб'єктів (фізичних...

Дія нормативних правових актів в просторі

0 коментарів

Просторове дію актів пов'язано, насамперед, з поняттям території держави. До складу території входять наступні об'єкти:

- сухопутний простір в межах державних кордонів; - надра землі в межах державних кордонів; -...

Види галузей права

0 коментарів

Національна система права України включає в себе наступні галузі:

 

- конституційне право; - цивільне право; - адміністративне право; - кримінальне право; - трудове право; - сімейне право; -...

Способи викладу правових норм у нормативних актах

0 коментарів

Трьохелементна концепція логічної структури правової норми передбачає, що юридична норма, складається з гіпотези, диспозиції і санкції, може по-різному викладатися в статтях нормативного правового акта. Існують наступні варіанти викладу правових норм...

Структура типової норми права

0 коментарів

Під структурою правової норми розуміється її внутрішня будова, наявність в ній взаємозв'язаних між собою елементів. У структурі типової правової норми виділяються три елементи: гіпотеза, диспозиція, санкція.

Гіпотеза — це частина...

Поняття норми права

0 коментарів

Правова норма — це загальнообов'язкове правило поведінки, встановлене або санкционируемое державою або прийняте на референдумі, виражене в офіційних державних актах, що регулюють певний різновид суспільних відносин, реалізація якого забезпечується державою.

...

Співвідношення норм права з іншими соціальними нормами

0 коментарів
Норми права і норми моралі

Під мораллю розуміються правила поведінки, що складаються в суспільстві історично у відповідності з переконаннями й уявленнями людей про добро, зло, честі, совісті, порядності, борг і...