Правоведение

Систематизація нормативних правових актів

0 коментарів

Систематизація нормативних правових актів — це діяльність державних органів, недержавних інститутів, окремих осіб щодо впорядкування нормативного правового матеріалу, приведення його у чітку злагоджену систему.

За допомогою систематизації досягається узгодженість правових...

Система права, система законодавства, правова система

0 коментарів

В процесі створення нормативних правових актів законодавець має значну ступінь волі і може на свій розсуд, керуючись потребами практики та цілями державного управління, об'єднувати нормативні акти або поміщати норми різних...

Принципи правотворчості

0 коментарів

Правотворча діяльність повинна здійснюватися на основі наступних принципів:

1. Демократизм. Суть даного принципу полягає в забезпеченні широкої участі народу в процесі розробки, обговорення й прийняття нормативних актів.

2. Законність. У...

Стадії правозастосовчого процесу

0 коментарів

Необхідність у правозастосуванні виникає тоді, коли для повного здійснення прав і обов'язків суб'єктів права потрібно рішення, яке приймається компетентним державним органом.

Така потреба з'являється у наступних випадках:

1. Коли норма...

Правозастосовчі акти, їх класифікація

0 коментарів

Акт застосування права — це індивідуальний юридичний акт державно-владного характеру, прийнятий компетентним органом на основі правових норм стосовно конкретних життєвих обставин і персонально визначених осіб.

Як правило, акти правозастосування —...

Правова культура та правове виховання

0 коментарів

Правова культура — це якісний стан правової організації суспільства, функціонування його правової системи, відображає досягнення правової думки, юридичної науки і практики.

Правову культуру можна класифікувати за тими ж підставами, що...

Поняття реалізації права. Його основні (безпосередні) форми

0 коментарів

Реалізація правових норм — це здійснення містяться в них приписів у правомірному поведінці суб'єктів права.

Процес реалізації права здійснюється в різних формах. В залежності від способів правового регулювання розрізняють три...

Поняття правотворчості та його види

0 коментарів

Правотворчість – це спеціальна діяльність державних органів, безпосередньо народу (шляхом референдуму) і недержавних організацій (по уповноваженню держави) щодо встановлення, зміни та скасування норм права.

У Республіці Білорусь правотворчий процес регламентується...

Поняття і функції правової свідомості

0 коментарів

Правосвідомість – це одна з форм суспільної свідомості, що представляє собою систему правових поглядів, теорій, переконань, оцінок, установок, настроїв, емоцій, що виражають ставлення індивідів, соціальних груп, суспільства в цілому до...

Поняття і структура системи права

0 коментарів

Система права — це обумовлене характером суспільних відносин внутрішня будова права, яка виражається у єдності та узгодженості взаємопов'язаних юридичних норм і разом з тим у поділі права на відносно самостійні...