Правоведение

Види правопорушень

0 коментарів

Всі правопорушення в залежності від ступеня суспільної небезпеки прийнято розмежовувати на злочини і проступки.

Злочини — правопорушення, що представляють найбільшу небезпеку для суспільства і заборонені кримінальним законодавством. Визнати винним у...

Юридичні факти

0 коментарів

Юридичні факти — це конкретні життєві обставини, з настанням яких правові норми пов'язують виникнення, зміну і припинення правовідносин.

За характером наслідків розрізняють юридичні факти:

- правоутворюючі;
- правозмінюючі;
...

Тлумачення норм права

0 коментарів

Тлумачення права являє собою важливий і необхідний елемент правозастосування. Однак тлумачення – це не тільки одна з стадій правозастосовчого процесу. Всі форми реалізації права так чи інакше пов'язані з тлумаченням,...

Суб'єкти правовідносин

0 коментарів

Суб'єктами правовідносин називаються суб'єкти права, які суспільні відносини, врегульовані правовими нормами, носії суб'єктивних прав і юридичних обов'язків.

Суб'єктами права можуть бути фізичні особи і організації (юридичні особи). Здатність бути суб'єктами...

Суб'єктивні права і обов'язки учасників правовідносини

0 коментарів

Правовий статус включає закріплені в законодавстві права та обов'язки індивіда (статутні права і обов'язки). Суб'єктивні права і обов'язки учасників правовідносин являють собою конкретизацію статутних прав і обов'язків, тобто перетворення передбачених...

Прогалини у праві. Аналогія як засіб їх подолання

0 коментарів

В процесі врегулювання конкретної життєвої ситуації може виявитися, що в законодавстві відсутні норми, розраховані на регулювання суспільних відносин. Таке положення іменується в юридичній науці прогалиною в праві.

Виділяють такі види...

Поняття, ознаки та структура правових відносин

0 коментарів

Правові відносини - це юридична форма суспільних відносин, яка являє собою виникають на основі правових норм і певних життєвих обставин зв'язку конкретних суб'єктів права, що володіють суб'єктивними правами та обов'язками,...

Об'єкти правовідносин

0 коментарів

Об'єкти правовідносин — різноманітні блага, на досягнення, використання або охорону яких спрямовані дії сторін правовідносини.

Об'єкти правовідносини можна класифікувати наступним чином:

1. Матеріальні блага — конкретні предмети матеріального світу, що...

Юридична техніка

0 коментарів

Правотворча діяльність передбачає володіння певними сформованими вимогами до зовнішнього викладу права, сукупність яких складає юридичну техніку. Юридична техніка — це сукупність прийомів і способів розробки, оформлення, опублікування і систематизації правових...

Структура і види правосвідомості

0 коментарів

По своїй структурі правосвідомість являє собою складне утворення, в якому вчені-правознавці традиційно виділяють два елемента: правову ідеологію і правову психологію.

Під правовою ідеологією розуміється сукупність правових теорій, ідей, концепцій, поглядів...