Об’єкти правовідносин

Об’єкти правовідносин — різноманітні блага, на досягнення, використання або охорону яких спрямовані дії сторін правовідносини.

Об’єкти правовідносини можна класифікувати наступним чином:

1. Матеріальні блага — конкретні предмети матеріального світу, що представляють собою цінність для учасників правовідносин (речі, гроші, нерухомість).

2. Особисті немайнові блага — життя, здоров’я, особиста недоторканність, честь і гідність людини, таємниця листування, недоторканність житла, ділова репутація організації та ін

3. Духовні блага — задоволення естетичних потреб (відвідування музеїв, театрів, читання літератури, прослуховування музики).

4. Дії — певні види діяльності людей або кінцеві результати цих дій (перевезення людей і вантажів, охорона територій, медичні та освітні послуги, дача показань свідків та ін).

ПОДІЛИТИСЯ: