Функції права

Функції права являють собою основні напрямки юридичного впливу на суспільні відносини, обумовлені сутністю і соціальним призначенням права. Виділяють загальносоціальні та власне юридичні функції права.

До загальносоціальних функцій права за напрямами діяльності відносяться політична (регулювання політичних відносин), економічна (регулювання економічних відносин), соціальна (забезпечення соціального захисту населення), культурно-виховна (формування у населення правової культури) та інші.

До власне юридичних функцій права відносять регулятивну та охоронну. Регулятивна, у свою чергу, підрозділяється на регулятивно-статичну і регулятивно-динамічну функції.

Регулятивно-статична функція полягає у впливі права на суспільні відносини шляхом їх закріплення в різних нормативних актах.

Регулятивно-динамічна функція права полягає у впливі права на суспільні відносини шляхом визначення і забезпечення правоздатності та дієздатності суб’єктів права. Тим самим забезпечується обслуговування правовими засобами процесів, що відбуваються в суспільстві.

Охоронна функція права передбачає такий вид правового впливу, який спрямований на охорону забезпечуваних правом правовідносин, тобто на захист суспільних відносин, регульованих правом.

Реалізація цієї функції полягає в інформуванні про те, які цінності взяті державою під захист, і в особливих способах впливу на правопорушників. Таким чином реалізується правоохоронна функція держави.

ПОДІЛИТИСЯ: