Елементи політичної системи суспільства

Основним елементом політичної системи суспільства є держава. Крім нього в якості інших елементів виступають органи місцевого самоврядування, політичні партії, громадські організації, релігійні об’єднання, професійні спілки, трудові колективи, громадяни.

Важливим елементом політичної системи суспільства є політичні партії, суспільні об’єднання, які переслідують політичні цілі (завоювання або утримання державної влади). Політичні партії мають структуру, оформлене членство, статутні документи, в яких визначені їх цілі і завдання.

В політичній системі суспільства політичні партії утворюють партійну систему або підсистему. Відомі два різновиди партійних підсистем. Одна з них заснована на монополії однієї партії (однопартійна система). Інша партійна підсистема характеризується партійними різноманіттям (багатопартійна система).

Значну роль у політичній системі відіграють різноманітні громадські організації — добровільні неприбуткові об’єднання, створені з ініціативи громадян, об’єднаних на основі спільності інтересів для реалізації загальних цілей. Вони можуть будуватися за професійною, віковою, тендерного та іншими принципами.

Крім державних і недержавних соціальних інститутів елементами політичної системи суспільства виступають:

– політичні норми;
– політичні відносини;
– політична ідеологія.

ПОДІЛИТИСЯ: