Держава і інші елементи політичної системи суспільства

Держава і громадські об’єднання є самостійними елементами політичної системи. Вони володіють внутрішньою самостійністю і незалежністю у вирішенні питань, що стосуються їх компетенції. Разом з тим, вони тісно пов’язані один з одним. Демократичні держави підтримують діяльність громадських об’єднань, а останні допомагають державі у вирішенні його завдань, беруть участь у формуванні самих державних органів.

Держава контролює організацію і діяльність політичних партій. Воно гарантує захист їх прав та законних інтересів у судовому порядку. В залежності від виду партійної системи в тому чи іншому державі по-різному будуються відносини між самою державою і партіями. У партійній підсистемі, заснованої на монополії правлячої партії, інші партії або взагалі відсутні, або не можуть грати важливої ролі в силу того, що правляча партія організаційно і фінансово підтримується державою. У багатопартійній підсистемі держава організовує процес виборів, партія, що перемогла, отримує можливість формувати уряд або приймати нормативні акти, які певною мірою відображають її програмні цілі та завдання.

Іншими елементами політичної системи суспільства, прямо не переслідують політичні цілі, є громадські об’єднання, професійні спілки, церква. Вони впливають на державу через участь у виборах, формування певної громадської думки, представництво у державних установах. Держава, в свою чергу, контролює їх діяльність, забезпечує захист їх прав і законних інтересів.

Різноманітність існуючих об’єднань громадян охоплюється поняттям політичний плюралізм і припускає, що багато організації та інститути демократичного суспільства не залежать від уряду при здійсненні своєї діяльності. Сукупність різних за своєю природою громадських об’єднань (партії, профспілки, інші громадські об’єднання), які здійснюють зв’язок між людиною і державою і не дозволяють останньому узурпувати особистість, називається громадянським суспільством.
У демократичному суспільстві існують тисячі організацій. Багато їх них відіграють роль посередників між приватними особами і складними суспільними та державними інститутами. Будучи членами таких груп, громадяни мають реальну можливість прийняти вагому участь у справах своїх спільнот, так і у вирішенні державних питань.

ПОДІЛИТИСЯ: