Зміст і сутність політичної діяльності та її види

Друге питання тісно пов’язаний з першим, оскільки активність політичного життя виражається у політичній діяльності. Перш за все, дамо визначення цієї категорії політології.

Політична діяльність – це сума дій суб’єктів щодо практичної реалізації своїх політичних інтересів за допомогою завоювання, використання та утримання влади.

Об’єктом політичної діяльності виступає політична влада, тому що тільки маючи владу, можна вирішити всі проблеми.

Політична діяльність – це найвища форма організованої політичного життя.

Головні її організації – партії, рухи, які діють в рамках закону чи поза ним.

Результатом політичної діяльності є або зміцнення влади, або її руйнування.

Рівень політичної діяльності визначається ступенем організованості соціальних груп і класів, партій і громадських організацій, розумінням власних політичних інтересів, розстановкою соціальних сил у суспільстві, наявністю можливостей, які надає влада, тобто ступенем свободи і розвитком демократії.

Виділяють такі елементи політичної діяльності:

• дейстие партій, лідерів, громадських активістів;

• ставлення до них людей, оцінка їх вчинків з боку.

Політична діяльність може проявлятися:

• з боку держави;

• з боку партій, рухів, різних організацій і лідерів.

Держава може проводити такі види політичної діяльності:

• управлінську;

• правову;

• організаторську;

• інформаційну;

• аналітично-виховну.

З боку партій і рухів, соціальних груп і класів вона може виступати в таких формах: збройне повстання, громадянська війна, мітинг, демонстрації, страйки, голодування.

З боку держави форми політичної діяльності можуть бути: виступ президента, візити та переговори державних делегацій, виступ прем’єр-міністра і різних лідерів і чиновників, що займають державні посади, виступ депутатів у парламенті і поза ним і т.д.

Необхідно також мати на увазі, що структура політичної діяльності включає чотири складові частини:

• вміння ставити близькі й далекі цілі;

• пошуки методів і способів для досягнення мети;

• вибір моменту для вирішальних дій;

• підбір і використання людей для своїх інтересів.

Політична діяльність виступає як групова, колективна і

індивідуальна. Вона може бути теоретичної та практичної.

Польський політолог Артур Боднар визначив три типи політичної діяльності, залежно від наслідків її впливу на владу:

I тип – революція чи контрреволюція, – це призводить до зміни сили влади, обсягу влади і напрямок влади.

II тип – реформи – ведуть до змін в одній або декількох сферах суспільства.

III тип – політичні перевороти, військові змови – ведуть до зміни персоналу влади в центрі, але не змінюють інші фактори влади.

Правда, становище залишається стабільним лише тоді, коли в країні діє розвинена політична система, якщо її немає, то влада може міняти і обсяг, і напрямок своєї діяльності і політичний режим.

Зробимо висновок. Політична діяльність – це цілеспрямована робота соціальних груп з реалізації своїх інтересів і потреб політичним шляхом.

ПОДІЛИТИСЯ: