Структура і функції держави

У сучасному понятті держава – це складна система, яка характеризується найбільшою концентрацією влади і найбільшою здатністю вирішувати загальнонаціональні проблеми.

Поділяються також держави і за формою територіальної організації. Розрізняють дві форми:

Унітарна – це така форма держави, яка на своїй території не має інших утворень, що мають широкі повноваження (уніта з італійської означає – єдиного єдність). Приклади такої держави: Франція, Польща, Швеція, Україна, Фінляндія.

Федеративний – (від латинського Федерна – союз). Це така держава, на території якого є державні утворення, які наділені широкими повноваженнями і правами. У кожного члена федерації, поряд із загальними, є свої органи влади, можуть діяти свої закони. Приклади: США, Канада, Німеччина, Росія. Наприклад, до складу США входять 50 штатів і столичний федеральний округ Колумбія. Кожен штат має свою Конституцію, законодавчу і виконавчу владу, діючі свої закони. Так, в 36 штатах діє смертна кара, в інших – скасування. Однак, всі штати об’єднує сильна президентська влада. Є ще й таке територіальне утворення в політології та на практиці як Союз держав або Конфедерація. Це союз може мати загальні центральні органи, але з обмеженими правами, можуть бути спільні програми, участь в яких добровільна, можуть бути спільні цілі – захист кордонів і незалежності, грошова реформа, економічна політика і т.д. Приклад: Швейцарія, СНД (союз незалежних держав).

У третьому питанні даної теми «Правова держава», ми рекомендуємо звернути увагу на такі його елементи. Ідея правової держави сформована німецьким філософом І. Кантом, який вважав, що головною функцією держави є забезпечення панування права в країні. Вимогу законів, за Кантом, повинні підкорятися не тільки громадяни, але й сама держава. Немає нічого вище права. Права громадян записані і гарантовані Конституцією, а завдання держави забезпечити їх виконання.

У правовій державі не тільки повинні чітко діяти закони, але їх ще потрібно виробити і довести до відома громадян, а ті в свою чергу зобов’язані знати не тільки права, але й обов’язки. Слід добре запам’ятати, що правова держава грунтується на таких принципах:

1. Принцип первинності права (справедливості).

2. Держава не може видавати закони, які суперечать праву. Це принцип відповідності закону – праву.

3. Принцип формальної рівності всіх перед законом. Скажімо, за кримінальний злочин однаково відповідає і міністр, і рядовий член суспільства.

4. Принцип суверенності держави (тобто ніхто не має права вказувати державі які і коли приймати закони і як їх виконувати).

5. Принцип поділу влади, причому особливе значення і вплив має судова влада, яка повинна захищати громадян як від посягання один одного, так і від держави.

Для цього судова влада має бути незалежною. Будівництво такої держави, справа не одного року. До нього треба йти поступово і громадянам і державі. У цьому питанні політологія має необхідні теоретичні ідеї і випереджає практику.

ПОДІЛИТИСЯ: