Проблеми функцій держави

Проблема функцій держави не є широко обговорюваною темою в юридичній науці. Тим не менш, деякі аспекти в цій галузі заслуговують на пильну увагу.

Понятійний апарат

Глобальні проблеми – це проблеми, які відносяться до всієї планети, є всесвітніми.

Функції держави – основні напрямки діяльності держави, які дозволяють визначити сутність держави та її призначення.

Розрізняють два види функцій держав – зовнішні і внутрішні.

В даний час людство зіткнулося з глобальними проблемами, які зачіпають інтереси всієї людської цивілізації.

Глобальні проблеми поділяються на два види:

  • Проблеми, що мають нормальний характер, тобто ті проблеми, які виникли через природного ходу подій. Наприклад, освоєння космічного простору, захист прав і свобод людини і громадянина та інші.
  • Проблеми, які можуть спричинити знищення людства. До них відносяться проблеми сировинного та енергетичного криз, наслідки випробувань ядерної зброї та інші.

Якщо є глобальні проблеми людства, то повинні бути і глобальні функції держави.

Відмінною рисою даних функцій буде виступати їх загальність, для їх реалізації потрібні зусилля всіх держав. Впровадження поняття «глобальні функції держави» зітре відмінності між зовнішніми і внутрішніми функціями держави.

Глобальні функції держави

Спираючись на співвідношення між глобальними проблемами людської цивілізації і глобальними функціями держави, до «нових», глобальним функцій слід відносити:

  • Функції захисту свобод і прав людини і громадянина, і особливо право на сприятливе навколишнє середовище, на право отримувати достовірні відомості про стан середовища, відшкодування шкоди, яку заподіяно життю, здоров’ю або майну через екологічного правопорушення,
  • Функції, які дозволять запобігти екологічні катастрофи та вироблять дієві механізми щодо усунення їх наслідків,
  • Функції, які дозволять вирішити сировинні, демографічні та енергетичні проблеми,
  • Функції, які дозволять вирішити проблеми з міжнародними злочинами, дозволять підтримувати світовий порядок,
  • Функції, які об’єднають держави в сфері освоєння космічних просторів,
  • Функції, які дозволять об’єднатися державам для створення загального, всепланетного і єдиного інформаційного простору.

Зазначений не вичерпний перелік глобальних функції держави, а лише приблизний. Видається актуальним виділення такої функції, як боротьба з голодом (незважаючи на те, що даний напрямок закладено в принципах реалізації прав людини).

Еволюція функцій держави

Завдяки розвитку людства і виникнення все нових проблем в різних областях? розвиваються і функції держави. Отже, діють механізми оновлення державних функцій.

На появу нових функцій впливають випадкові, суб’єктивні процеси, а не тільки процеси проходять всередині держав. Функції не є тим, що з’явилося і назавжди залишилося в первозданному вигляді. Від різних умов життя і історичного етапу вони підлягають зміні.

В даний час найважливішим в діяльності держави є становлення глобальних функцій, які будуть давати характеристику держави в космічній, екологічної, інформаційної та інших областях діяльності світової цивілізації, адже саме ці питання носять всепланетний і загальний характер.

ПОДІЛИТИСЯ: