Поняття правової держави

Правова держава – тип держави, в якому затверджений політичний режим, який характеризується правовим порядком здійснення політичної влади. Принцип правової держави передбачає абсолютне підпорядкування всіх органів влади системі права, наявність реального поділу влади, строгий громадський контроль за сформованою публічної політичною сферою. Влада і громадянин, держава і суспільство є рівними суб’єктами права.

Причинного основою розвивається правової держави є формується громадянське суспільство. Правова держава виступає гарантом та представником різноманітних інтересів громадянського суспільства в політичній сфері. Воно створює між владою і громадянином цілу систему права, законодавства, що регулює їхні взаємини.

Сьогодні правова держава розуміється як найбільш розвинена форма поєднання державних і юридичних гарантій реальності прав і свобод індивідів, організацій.

Економічною основою правової держави є виробничі відносини, що грунтуються на багатоукладності ™ різних форм власності як рівноправних і однаково захищених. У правовій державі власність належить безпосередньо виробнику і споживачеві матеріальних благ; індивідуальний виробник виступає як власник продуктів своєї особистої праці.

Соціальну основу правової держави складає саморегулююче громадянське суспільство, що об’єднує вільних громадян – носіїв суспільного прогресу. У центрі уваги цієї держави перебувають людина і його інтереси.

Морально-етичну основу правової держави утворюють загальнолюдські принципи гуманізму і справедливості, рівності і свободи особистості. Це виражається в демократичних методах державного управління, справедливості і правосуддя, у пріоритеті прав і свобод особистості у взаємовідносинах з державою, захисту прав меншості, терпимості до різних релігійних світоглядів. Примус у правовій державі здійснюється тільки на основі права, обмежено правом і виключає свавілля і беззаконня.

ПОДІЛИТИСЯ: