Політологія

Між Нейтралізм і активізмом: типологія політичних функцій

0 коментарів
Підсумовуючи фактори, що визначають позицію органів конституційного правосуддя, можна вибудувати типологію їх політичних функцій. Дана типологія включає п'ять основних моделей політичної поведінки інститутів контролю конституційності: жорстке дотримання концепції своєї ролі...

Конституційне правосуддя між правом і політикою

0 коментарів
Складність проблеми полягає, по-перше, в двоїсту природу самих органів конституційного правосуддя в системі поділу влади; по-друге, у співвідношенні стриманості і активізму в діяльності судів; по-третє, у встановленні тих параметрів, які...

Уточнення понять конституційного правосуддя

0 коментарів
Для розкриття цієї теми необхідно пояснити деякі поняття. Перш за все слід з'ясувати, що таке політика і чи можна визначити її в ціннісно нейтральних категоріях. Політика, на наш погляд, не...

Коли політичне рішення переважніше юридичного

0 коментарів
Коли політичне рішення переважніше юридичної: конституційний переворот як інструмент захисту ліберальної демократії Існують три різні логіки оцінки переворотів: юридична (згідно цієї логіки, всі вони погані вже тим, що руйнують право),...

Соціальні функції конституційних переворотів

0 коментарів
Основним методом соціології права справедливо визнається функціоналізм. Це означає, що юридична норма розглядається насамперед з погляду її справжніх (а не декларованих) функцій у суспільстві. Ці функції можуть відповідати декларованим, але...

Класифікація конституційних переворотів

0 коментарів
Державний переворот взагалі інтерпретується зазвичай як успішна або неуспішна спроба захоплення політичної влади, яка спирається на загрозу застосування сили. Це визначення, проте, неефективно для розглянутої нами ситуації - конституційних переворотів...

Механізм конституційного перевороту: стадії планування

0 коментарів
Існує ряд основних стадій конституційного перевороту. Перша (можливо, найтриваліша за часом) пов'язана з осмисленням і усвідомленням у суспільстві (або визначеній групі) причин неефективності існуючої конституційної моделі (наприклад, у Франції це...

Маніпулювання правом в ході конституційних переворотів

0 коментарів
На відміну від державних переворотів, конституційні перевороти повинні класифікуватися передусім з точки зору формально-юридичних критеріїв. В рамках загальної картини неконституційних (або антиконституційних) змін конституції можуть бути виділені наступні технології (за...

Конституційний переворот як наука і мистецтво

0 коментарів
У світовій теоретичній літературі про політичних конфліктах проблеми системного вивчення стратегії і тактики розглядаються в двох основних перспективах - статичної та динамічної. Різні інтерпретації революцій, конституційних криз і державних переворотів...

Конституційний переворот як проблема теоретичної юриспруденції

0 коментарів
При вивченні конституційних переворотів центральною проблемою виявляється співвідношення права і сили. Дискусія з цієї проблеми дозволяє виділити п'ять основних теоретичних конструкцій: верховенство влади над правом (традиційна концепція суверенітету, сформульована Боденом...