Політологія

Спеціальна законодавча процедура Європейського Союзу

0 коментарів
Залежно від ролі інститутів ЄС в прийнятті законодавчих актів ЄС можна виділити наступні види спеціальної законодавчої процедури: - Прийняття законодавчих актів Європарламентом за участю Ради ЄС, т. Е. Після схвалення...

Звичайна законодавча процедура Європейського Союзу

0 коментарів
Звичайна законодавча процедура є основною законодавчою процедурою [59] для прийняття регламентів, директив і рішень. В рамках цієї процедури Європарламент має право абсолютного вето при прийнятті рішень спільно з Європарламентом і...

Законодавча ініціатива Європейського Союзу

0 коментарів
За загальним правилом, право законодавчої ініціативи належить Комісії (ст. 293 Договору про функціонування ЄС), з надходження пропозицій Комісії до Європарламенту та Ради ЄС починається процедура розгляду законодавчого акту (ст. 294...

Види законодавчих процедур

0 коментарів
Законодавчі процедури прийняття інститутами ЄС актів вторинного права визначаються передбаченим установчими договорами порядком нормотворчості. У літературі до вступу в силу Лісабонського договору відзначали умовний характер термінів «законодавчий процес», «законодавчі процедури»,...

Види компетенції Європейського союзу

0 коментарів
З метою більш чіткого розмежування компетенції та відповідальності між європейським (союзним) і національним (внутрішньодержавним) рівнями публічної влади Лісабонський договір 2007 р зразком багатьох федеративних держав включив до установчих документів ЄС...

Загальна характеристика компетенції Європейського союзу

0 коментарів
Компетенція - загальноправова категорія, що позначає сукупність предметів ведення (предметна компетенція) і повноважень (прав і обов'язків) посадової особи, органу або організації в цілому. Компетенція ЄС має державно-подібний характер в тому...

Правові підстави для реалізації повноважень Європейського союзу

0 коментарів
В результаті реформи установчих документів, проведеної Лісабонським договором 2007 р основоположним принципом устрою ЄС є принцип єдиної правосуб'єктності (ст. 47 Договору про ЄС). В силу цього принципу при виданні правових...

Перегляд законодавчих актів Європейського союзу

0 коментарів
Установчі документи ЄС за формою і порядком прийняття є міжнародними договорами, що зв'язують держави - члени ЄС. Процедура перегляду Договорів з цієї причини також має договірний характер (ст. 48 Договору...

Значення судового прецеденту в праві Європейського союзу

0 коментарів
Основоположні риси європейського законодавства - принципи субсидіарності і пропорційності, поваги основних прав людини, правової визначеності та законних очікувань, рівності і недискримінації, співпраці, транспарентності - і судові рішення, на основі яких...

Загальна характеристика актів, прийнятих в Європейському союзі

0 коментарів
Відповідно до установчих документів ЄС в редакції Лісабонського договору правові акти ЄС можна розділити на дві категорії: законодавчі та незаконодательние акти. В основі поділу лежать наступні критерії: - Юридична сила...