Політологія

Європейський центральний банк і Європейська система центральних банків

0 коментарів
Європейський центральний банк (ЄЦБ) - центральний банк ЄС і зони євро. Європейський центральний банк (англ. European Central Bank) був створений 01.07.1998 р в рамках Валютного союзу. Він є правонаступником створеного...

Рахункова палата (Суд аудиторів) ЄС

0 коментарів
Рахункова палата утворена для аудиторської перевірки бюджету ЄС та його установ. Рахункова палата була створена в 1975 р, замінивши дотеперішніх Аудитора ЄОВС і Рада аудиторів Співтовариств, але до інститутів Співтовариства...

Процедура розгляду справ в ЄС

0 коментарів
Установчі договори регулюють процесуальні питання фрагментарно. Детально процедура запропонована Статуту Суду ЄС, Регламентом Суду ЄС (з урахуванням Додаткового регламенту Суду ЄС), Регламентом Загальних суду, рішенням Ради № 88/591 від 24.10.1988,...

Компетенція Суду ЄС

0 коментарів
Основна мета діяльності судових органів спільно на основі незалежності охороняти право при тлумаченні і застосуванні Договору про Співтовариство (ст. 19 Договору про ЄС, ст. 220 Договору про функціонування ЄС). При...

Значення, склад та порядок формування Комісії Європейського Союзу

0 коментарів
Комісія - інституція ЄС, подібний за багатьма ознаками з урядами держав. Серед інститутів ЄС Комісія здійснює найбільш широке коло функцій, які забезпечують їй роль, по-перше, «зберігача» ЄС і його правової...

Функції ради Європейського Союзу

0 коментарів
Установчі документи ЄС в редакції Лісабонського договору поклали на Раду ЄС чотири функції (параграф 1 ст. 16 Договору про ЄС). а) Законодавча функція [40]. Як зазначалося вище, Рада ЄС поряд...

Значення, склад та порядок формування ради Європейського Союзу

0 коментарів
Рада ЄС вирішує різноманітне коло завдань тактичного характеру, які стосуються поточного управління ЄС і правовому регулюванню інтеграційних процесів. Рада ЄС, або, неофіційно, Рада міністрів, наділений рядом функцій як виконавчої, так...

Прийняття рішень в Європейській раді

0 коментарів
Європейська рада приймає рішення на чергових (два рази на півроку) і позачергових засіданнях, які скликаються Головою Європейської ради. Відповідно до ст. 15 Договору про ЄС Європейська Рада приймає рішення консенсусом....

Функції Європейської ради

0 коментарів
Завдання Європейської ради визначаються наступним чином: давати ЄС необхідні «спонукальні імпульси» для розвитку ЄС і визначати для нього «загальні політичні орієнтири і пріоритети» (параграф 1 ст. 15 Договору про ЄС)....

Значення, склад та порядок формування Європейської ради

0 коментарів
Європейська рада - вищий політичний орган ЄС, з яким відповідно до ст. 15 Договору про ЄС доручено визначати загальні політичні орієнтири і пріоритети ЄС. Створення Європейської ради було обумовлено необхідністю...