Політологія

Онтология целей и мотивов международных отношений

0 коментарів
Анализ целей участников международных отношений является не только важным условием понимания их особенностей, но и одним из самых трудных задач. Дело в том, что цель - категория во многом субъективная,...

Международная система: субъекты, отношения, нормы

0 коментарів
Изучение и анализ международных отношений невозможно осуществлять без применения системного подхода, который является еще более важным в ходе исследования типологии и структуры международных систем. Особенности и основные направления системного подхода...

Як отримати громадянство США?

0 коментарів
Кожна людина при народженні отримує громадянство тієї країни, в якій народився, або тієї, громадянами якої є його батьки. Але іноді в силу життєвих обставин йому буває потрібно змінити громадянство. Процедура...

Модернізація в Росії

0 коментарів
Модернізація в Росії: правові форми, стратегії і технології реалізації в XVIII-XX ст Перехід від традиційного (станового) аграрного суспільства до індустріального (масовому) повсюди створює передумови соціального конфлікту. Соціальна основа конфлікту -...

Типологія російських конституційних циклів

0 коментарів
Порівняння трьох конституційних революцій - XVII, початку і кінця ХХ ст. дозволяє констатувати їх структурний подібність. По-перше, по спонукальним мотивами і початку виникнення. Можна констатувати структурний подібність трьох криз, в...

Теорія конституційних циклів стосовно Росії

0 коментарів
Нами запропоновано наступне визначення конституційного циклу. Цикл є рух системи від однієї стабільності до іншої через ряд проміжних стадій, які характеризуються неповною стабільністю або її втратою. Конституційний цикл - період...

Динаміка російського конституціоналізму

0 коментарів
Розвиток конституціоналізму - важливим елементом історичного процесу Нового і Новітнього часу. Поняття конституціоналізму має в сучасній літературі три сенси: по-перше, Основний закон держави і система публічно-правових актів, прийнятих у його...

Досягнення нейтральності в конституційному правосудді

0 коментарів
Розвиток конституційного правосуддя в рамках поділу влади - надзвичайно динамічний процес, що виключає однозначну відповідь, прийнятний для всіх ситуацій. Ми бачили, яким чином конституційне правосуддя в різних ситуаціях, перебуваючи під...

Правова доктрина суду як вираження політики права

0 коментарів
У цій перспективі істотне значення для визначення вектора тлумачення має аналіз політико-правових доктрин, якими Суди керуються офіційно або неофіційно в своїй практиці. Зміна цих доктрин і прийнятих процедур тлумачення -...

Конституційні цикли і логіка зміни політичної позиції

0 коментарів
Функція Судів як негативного (а в ряді випадків і позитивного) законодавця не залишається постійною, але включає різні трактування цього поняття - більшого тяжіння до нейтральності, активізму і самоусуненню від політичних...