Політологія

Установа трьох європейських співтовариств

0 коментарів
Установа трьох європейських співтовариств - Європейського співтовариства вугілля і сталі, Європейського економічного співтовариства, Європейського співтовариства з атомної енергії Першим кроком в бік створення сучасного ЄС стало підписання в 1951 р...

Основні етапи розвитку інтеграційних процесів в Європі

0 коментарів
У розвитку інтеграційних процесів простежується кілька етапів. Процес створення, розвитку і перетворення перших інтеграційних утворень в сучасний ЄС відбувався шляхом, по-перше, передачі все більшого числа функцій управління на наднаціональний рівень...

Становлення ідеї європейської єдності

0 коментарів
Розуміння сучасних політичних і економічних процесів в Європі, пристрої, цілей, принципів і механізмів функціонування ЄС неможливо без аналізу ідеї єднання та інтеграції європейських народів в історичному контексті. На всіх етапах...

Список скорочень Європейського Союзу

0 коментарів
ЄС Європейський союз ЄСВС Європейське співтовариство вугілля і сталі ЕОС Європейське оборонне співтовариство ЄПС Європейське політичне співтовариство ЕВС Економічний і валютний союз ЄВС Єдина валютна система Євратом Європейське співтовариство з...

Группы интересов участников международных отношений

0 коментарів
Понятие «группы интересов (давления)» пришло в науку о международных отношениях с американской политологии. В отличие от политических партий, они не имеют целью осуществления власти, а ограничиваются лишь влиянием на власть,...

Силовые и несиловые средства достижения целей в международных отношениях

0 коментарів
Наиболее распространенными и решающими в арсенале средств международных акторов с давних времен считались сила и насилие. С понятием силы связана одна из центральных проблем международных отношений - проблема войны и...

Онтология целей и мотивов международных отношений

0 коментарів
Анализ целей участников международных отношений является не только важным условием понимания их особенностей, но и одним из самых трудных задач. Дело в том, что цель - категория во многом субъективная,...

Международная система: субъекты, отношения, нормы

0 коментарів

Изучение и анализ международных отношений невозможно осуществлять без применения системного подхода, который является еще более важным в ходе исследования типологии и структуры международных систем.

Особенности и основные направления системного подхода...

Як отримати громадянство США?

0 коментарів
Кожна людина при народженні отримує громадянство тієї країни, в якій народився, або тієї, громадянами якої є його батьки. Але іноді в силу життєвих обставин йому буває потрібно змінити громадянство. Процедура...

Модернізація в Росії

0 коментарів
Модернізація в Росії: правові форми, стратегії і технології реалізації в XVIII-XX ст Перехід від традиційного (станового) аграрного суспільства до індустріального (масовому) повсюди створює передумови соціального конфлікту. Соціальна основа конфлікту -...