Політологія

Створення механізму Європейського політичного співробітництва

0 коментарів
Інтеграція європейських держав в області спільної зовнішньої політики і політики безпеки відбувалася поетапно і йшла зі значними труднощами. Зовнішня політика і проблема безпеки країн Західної Європи знайшли своє вираження в...

Правові основи реалізації спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського союзу

0 коментарів
Як уже згадувалося в попередніх розділах посібника, до вступу в силу Лісабонського договору розмежування компетенцій ЄС і держав-членів мало певну специфіку, яка відображається поняттям «храмова структура». Ця специфіка була закріплена...

Загальні правила про конкуренцію в рамках ЄС

0 коментарів
Конкурентне право ЄС швидко розвивається і постійно удосконалюється, будучи невід'ємним елементом успішного функціонування внутрішнього ринку. Римський договір про заснування ЄЕС 1957 р заклав фундамент існуючої нині системи антимонопольного права ЄС....

Вільне переміщення капіталу в ЄС

0 коментарів
У 1988 р Рада ЄС прийняла Директиву про створення вільного ринку капіталів в рамках Співтовариства до 1992 р Директива передбачала повну лібералізацію руху капіталу між державами-членами. Після вступу в силу...

Свобода надання послуг в ЄС

0 коментарів
В рамках ЄС забороняються обмеження вільного надання послуг у межах Союзу громадянами держав-членів, заснували власну справу в іншій державі-члені ніж те, де знаходиться одержувач послуги. Під «послугами» згідно ст. 57...

Вільне пересування робочої сили в ЄС

0 коментарів
Вільне пересування працівників регламентовано ст. 45 Договору про функціонування ЄС, пп.1-2 Хартії Європейського Співтовариства про основні соціальні права трудящих від 9 грудня 1989 року, ст. 15 Хартії ЄС про основні...

Правове забезпечення свободи руху товарів

0 коментарів
Свобода пересування товарів, в тому числі питання митного союзу, митного співробітництва врегульовані ст. ст. 28-33 Договору про функціонування ЄС. Митний союз, який охоплює всю торгівлю товарами, передбачає заборону імпортних і...

Формування загального, єдиного, внутрішнього ринку ЄС

0 коментарів
Єдиний внутрішній ринок Європейського союзу (далі ЄС) - це унікальне міждержавне простір, в якому скасована бар'єрна функція внутрішніх державних кордонів, не існує національних перешкод ринковим зв'язків, забороняються дискримінаційні обмеження на...

Ухвалення делегірованнних актів в Європейському союзі

0 коментарів
Комісія наділяється правом самостійно приймати правові акти в строго обмежених сферах (ст. 45, ст. 106 Договору про функціонування ЄС). Спочатку держави-учасники робили спробу оскаржити правомірність законодавчих повноважень Комісії на підставі...

Прийняття рішень в Раді Європейського союзу

0 коментарів
Рада ЄС наділений рядом функцій як виконавчої, так і законодавчої влади, а тому нерідко розглядається як ключовий інститут в процесі прийняття рішень на рівні ЄС. У зв'язку з цим важливо...