Політологія

Загальна характеристика компетенції Європейського союзу

0 коментарів
Компетенція - загальноправова категорія, що позначає сукупність предметів ведення (предметна компетенція) і повноважень (прав і обов'язків) посадової особи, органу або організації в цілому. Компетенція ЄС має державно-подібний характер в тому...

Правові підстави для реалізації повноважень Європейського союзу

0 коментарів
В результаті реформи установчих документів, проведеної Лісабонським договором 2007 р основоположним принципом устрою ЄС є принцип єдиної правосуб'єктності (ст. 47 Договору про ЄС). В силу цього принципу при виданні правових...

Перегляд законодавчих актів Європейського союзу

0 коментарів
Установчі документи ЄС за формою і порядком прийняття є міжнародними договорами, що зв'язують держави - члени ЄС. Процедура перегляду Договорів з цієї причини також має договірний характер (ст. 48 Договору...

Значення судового прецеденту в праві Європейського союзу

0 коментарів
Основоположні риси європейського законодавства - принципи субсидіарності і пропорційності, поваги основних прав людини, правової визначеності та законних очікувань, рівності і недискримінації, співпраці, транспарентності - і судові рішення, на основі яких...

Загальна характеристика актів, прийнятих в Європейському союзі

0 коментарів
Відповідно до установчих документів ЄС в редакції Лісабонського договору правові акти ЄС можна розділити на дві категорії: законодавчі та незаконодательние акти. В основі поділу лежать наступні критерії: - Юридична сила...

Джерела європейського права

0 коментарів
Правовим інструментом реалізації політики ЄС є право ЄС, весь масив діючих нормативних документів. Традиційно джерелами права ЄС виступають, з одного боку, установчі документи ЄС і документи, які вносять у них...

Первинне і вторинне право Європейського союзу

0 коментарів
Поєднання елементів і почав міжнаціонального і наднаціонального правотворчості і складність внутрішньої структури ЄС обумовлюють своєрідність європейського права. У ньому чітко простежуються норми, зобов'язані своїм походженням правового співробітництва держав, і норми,...

Дія європейського права в часі, просторі і по колу осіб

0 коментарів
Питання про часові рамки дії права ЄС виник вже в відношенні Паризького договору 1951 року заснував ЄОВС. Цей договір був укладений строком на 50 років і не припускав продовження після...

Цілі та цінності Європейського союзу

0 коментарів

Лісабонський договір слідом за Європейською Конституцією 2004 р розділяє принципи і цінності Союзу. Цінності формуються під впливом підвалин, закріплених в суспільній свідомості. На основі цінностей визначаються цілі функціонування ЄС, формується...

Поняття права Європейського союзу

0 коментарів
Право Європейського союзу - феномен сучасності, який представляє собою результат тісної європейської інтеграції в різних областях діяльності, унікальний наднаціональний правопорядок. Право Європейського союзу не рівнозначно поняттю «європейське право», яке в...