Політологія

Політична думка Нового часу

0 коментарів
Сутністю другого питання - з'ясування політичних вчень і доктрин XVII - XIX століть. Видатні європейські мислителі цього часу - Т. Гоббс (1588-1679), Д. Локк (1632-1704), Ж.-Ж. Руссо (17121778), Ш. Монтеск'є...

Зародження та розвиток уявлень про політику

0 коментарів
Зародження уявлень про політику пов'язане з виникненням перших держав в країнах Стародавнього Сходу (Єгипет, Вавилон, Індія, Китай, Персія). Серед джерел древневосточной політичної думки слід назвати міфологію різних народів, пам'ятник політико-правової...

Предмет і функції політології

0 коментарів
При вивченні другого питання теми слід усвідомити, що предметом політології є вся політична сфера суспільства з усіма її явищами і процесами, політичне життя, її сутність, форми і закономірності. Перш за...

Політологія і політика

0 коментарів
Термін «політологія» утворений із двох грецьких слів: politika -Державні та громадські справи і logos - слово, вчення. Таким чином, політологія, наука про те, як керувати державою. Більш повне визначення буде...