Політологія

Особливості культури політичного мислення в Древньому Китаї

0 коментарів
Існування різних політичних підходів до вирішення державних і соціальних питань, обумовлене боротьбою різних суспільних класів, створює враження виключення або різкого протиставлення політичних позицій. Насправді це далеко не так. Поляризація політичних...

Зародження політичного мислення раннецівілізаціонного періоду

0 коментарів
У загальній хвилеподібно-справедливій ритміці й еволюції виділяються епохальні історичні періоди: - Мезоліту; - Неолітичної революції; - Формування та розквіту ранньокласового суспільства. Ці три періоди - перші хвилі базисних інновацій, які характеризуються...

Інноваційне оновлення суспільства і політологія

0 коментарів
Сучасна парадигма соціально-економічного, політичного розвитку суспільства - це інноваційне осмислення самоорганізації суспільства, що дозволяє вирішити одвічну суперечність між особистістю і державою, де останнє, декларуючи права і свободи особи, на ділі...

Політологія. Предмет і функції політології

0 коментарів
Політологія має свій об'єкт (суспільство, великі соціальні групи) і свій предмет (закони функціонування політики, політичних відносин і влади) дослідження. Політологія напрацювала певні методи формування знань про політику. Її суспільна необхідність...

Типологія політичних культур

0 коментарів
Переходячи до другого питання, слід зазначити, що політична культура формується під впливом численних, різноманітних факторів. Ця обставина зумовлює і різноманіття типів політичної культури. Диференціація політичних культур здійснюється у відповідності з...

Політична культура: поняття, структура і функції

0 коментарів
Пізнання реального політичного життя суспільства неможливо без глибокого вивчення політичної культури. Це пояснюється тим, що розвиток будь-якого суспільства, його складових елементів і, насамперед, людини, здійснюється під визначальним впливом культури. Культура...

Лідерство особистості та типи лідерів

0 коментарів
У другому питанні хотілося б звернути увагу студентів на тих людей, для яких політика є позицією, їх життям. Таких людей називають по-різному, але вони є в кожному суспільстві, на кожному...

Політична поведінка особистості

0 коментарів
Вивчення першого питання слід почати з визначення, що таке особистість, а потім її якості і риси. Особистість - це біосоціальна істота, яка виступає носієм конкретних історико-соціальних відносин і досвіду попередніх...

Місце і роль громадських рухів у політичному житті

0 коментарів
При розгляді третього питання даної теми, ми хотіли б звернути увагу на такі аспекти. Важливу роль в сьогоднішньому політичному житті відіграють громадські рухи та об'єднання. Їх аналіз показує, що вони...

Партійні системи та їх характеристика

0 коментарів
З наступного питання необхідно підкреслити, що партії будують свої відносини з іншими партіями і державною владою на певних принципах. Це дає можливість політологам провести чітку їх класифікацію і виявити певні...