Політологія

Амстердамський договір і еволюція Європейського союзу

0 коментарів
Труднощі, що виникають при застосуванні Маастрихтського договору, і територіальне розширення ЄС [19] зумовили процес розробки і внесення змін в установчі документи ЄС. Для цієї мети в 1996 р була скликана...

Маастрихтський договір і утворення Європейського союзу

0 коментарів
27 лютого 1992 року країни - члени Європейського Співтовариства (Бельгія, Данія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Великобританія) уклали в Маастріхті (Нідерланди) Договір про заснування ЄС -...

Єдиний європейський акт та початок політичної співпраці

0 коментарів
Пройшовши тривалий шлях реформ, Спільнота в середині 80-х рр. вступило в новий етап розвитку - завершення формування Єдиного внутрішнього ринку. Для успішного вирішення цього завдання Комісія підготувала докладну програму практичних...

Договір про злиття і подальший розвиток регіональної економічної інтеграції

0 коментарів
З моменту вступу в силу Римських договорів існували три різних Співтовариства - ЄОВС, ЄЕС і Євратом, які об'єднували одні і ті ж держави, але функціонували автономно, кожне відповідно до своїх...

Установа трьох європейських співтовариств

0 коментарів
Установа трьох європейських співтовариств - Європейського співтовариства вугілля і сталі, Європейського економічного співтовариства, Європейського співтовариства з атомної енергії Першим кроком в бік створення сучасного ЄС стало підписання в 1951 р...

Основні етапи розвитку інтеграційних процесів в Європі

0 коментарів
У розвитку інтеграційних процесів простежується кілька етапів. Процес створення, розвитку і перетворення перших інтеграційних утворень в сучасний ЄС відбувався шляхом, по-перше, передачі все більшого числа функцій управління на наднаціональний рівень...

Становлення ідеї європейської єдності

0 коментарів
Розуміння сучасних політичних і економічних процесів в Європі, пристрої, цілей, принципів і механізмів функціонування ЄС неможливо без аналізу ідеї єднання та інтеграції європейських народів в історичному контексті. На всіх етапах...

Список скорочень Європейського Союзу

0 коментарів
ЄС Європейський союз ЄСВС Європейське співтовариство вугілля і сталі ЕОС Європейське оборонне співтовариство ЄПС Європейське політичне співтовариство ЕВС Економічний і валютний союз ЄВС Єдина валютна система Євратом Європейське співтовариство з...

Группы интересов участников международных отношений

0 коментарів
Понятие «группы интересов (давления)» пришло в науку о международных отношениях с американской политологии. В отличие от политических партий, они не имеют целью осуществления власти, а ограничиваются лишь влиянием на власть,...

Силовые и несиловые средства достижения целей в международных отношениях

0 коментарів
Наиболее распространенными и решающими в арсенале средств международных акторов с давних времен считались сила и насилие. С понятием силы связана одна из центральных проблем международных отношений - проблема войны и...