Політологія

Механізм правового регулювання Простору свободи, безпеки і правосуддя ЄС

0 коментарів
Механізм функціонування ПСБП - це комплекс інструментів і процедур, що визначають прийняття правових норм ЄС у сфері ПСБП і їх реалізацію. Для аналізу механізму слід розглядати в сукупності і взаємодії...

Формування Простору свободи, безпеки і правосуддя ЄС

0 коментарів
Свобода пересування з самого початку була однією з цілей європейської інтеграції і отримала своє закріплення в Римському договорі 1957 року у якості свободи пересування працівників. Економічна складова європейської інтеграції вимагала...

Поняття Простору свободи, безпеки і правосуддя в ЄС

0 коментарів
Створення Простору свободи, безпеки та правосуддя без внутрішніх кордонів, в якому вільне пересування осіб забезпечується в поєднанні з належними заходами щодо контролю на зовнішніх кордонах, притулку, імміграції та запобігання і...

Правове регулювання простору свободи, безпеки та правосуддя в Європейському союзі

0 коментарів
Простір свободи, безпеки та правосуддя (далі - ПСБП) об'єднує напрямки співпраці, які не є в прямому сенсі частиною економічного чи політичного співробітництва держав - членів ЄС і можуть бути позначені...

Європейська політика добросусідства і програма «Східне партнерство»

0 коментарів
Європейська політика сусідства (сусідства) та політика партнерства (ЄПС) була згадана в Комюніке Європейської комісії «Розширення Європи» (березень 2003 року). У травні 2004 року з'явився ширший документ стратегічного характеру «Європейська політика...

Перспективи і проблеми формування «оборонної» складової Європейського союзу

0 коментарів
Організацією, особливо тісно пов'язаною з Європейським союзом в рамках реалізації європейської політики безпеки і оборони, є НАТО. З історії розвитку концепції європейського політичного співробітництва, викладеної у частині першій цієї глави,...

Повноваження Європейської ради та інститутів Європейського союзу

0 коментарів
Повноваження Європейської ради та інститутів Європейського союзу в сфері спільної зовнішньої політики та політики безпеки В даний час положення про спільної зовнішньої політики і політики безпеки (англ. Common Foreign and...

Міжнародна правосуб'єктність Європейського союзу

0 коментарів
Дуалізм «Європейське співтовариство - Європейський союз» бере свій початок після вступу в силу Маастрихтського договору. Майже вся інтеграційна компетенція, здійснювана інститутами Європейського союзу, до вступу в силу Лісабонського договору реалізовувалася...

Прийняття рішень в сфері спільної зовнішньої політики та політики безпеки ЄС

0 коментарів
Згідно ст. 25 Договору про ЄС в редакції Лісабонського договору союз проводить спільну зовнішню та безпекову політику, в тому числі шляхом прийняття рішень, якими визначаються дії, що підлягають здійсненню союзом;...

Передумови для розробки положень про спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС

0 коментарів
Протягом досить довгого періоду часу система Європейського політичного співробітництва існувала відокремлено, не будучи включеною в договірне право Співтовариства через розбіжності в питанні про розмежування повноважень між національними урядами та керівними...