Політологія

Вільне пересування робочої сили в ЄС

0 коментарів
Вільне пересування працівників регламентовано ст. 45 Договору про функціонування ЄС, пп.1-2 Хартії Європейського Співтовариства про основні соціальні права трудящих від 9 грудня 1989 року, ст. 15 Хартії ЄС про основні...

Правове забезпечення свободи руху товарів

0 коментарів
Свобода пересування товарів, в тому числі питання митного союзу, митного співробітництва врегульовані ст. ст. 28-33 Договору про функціонування ЄС. Митний союз, який охоплює всю торгівлю товарами, передбачає заборону імпортних і...

Формування загального, єдиного, внутрішнього ринку ЄС

0 коментарів
Єдиний внутрішній ринок Європейського союзу (далі ЄС) - це унікальне міждержавне простір, в якому скасована бар'єрна функція внутрішніх державних кордонів, не існує національних перешкод ринковим зв'язків, забороняються дискримінаційні обмеження на...

Ухвалення делегірованнних актів в Європейському союзі

0 коментарів
Комісія наділяється правом самостійно приймати правові акти в строго обмежених сферах (ст. 45, ст. 106 Договору про функціонування ЄС). Спочатку держави-учасники робили спробу оскаржити правомірність законодавчих повноважень Комісії на підставі...

Прийняття рішень в Раді Європейського союзу

0 коментарів
Рада ЄС наділений рядом функцій як виконавчої, так і законодавчої влади, а тому нерідко розглядається як ключовий інститут в процесі прийняття рішень на рівні ЄС. У зв'язку з цим важливо...

Спеціальна законодавча процедура Європейського Союзу

0 коментарів
Залежно від ролі інститутів ЄС в прийнятті законодавчих актів ЄС можна виділити наступні види спеціальної законодавчої процедури: - Прийняття законодавчих актів Європарламентом за участю Ради ЄС, т. Е. Після схвалення...

Звичайна законодавча процедура Європейського Союзу

0 коментарів
Звичайна законодавча процедура є основною законодавчою процедурою [59] для прийняття регламентів, директив і рішень. В рамках цієї процедури Європарламент має право абсолютного вето при прийнятті рішень спільно з Європарламентом і...

Законодавча ініціатива Європейського Союзу

0 коментарів
За загальним правилом, право законодавчої ініціативи належить Комісії (ст. 293 Договору про функціонування ЄС), з надходження пропозицій Комісії до Європарламенту та Ради ЄС починається процедура розгляду законодавчого акту (ст. 294...

Види законодавчих процедур

0 коментарів
Законодавчі процедури прийняття інститутами ЄС актів вторинного права визначаються передбаченим установчими договорами порядком нормотворчості. У літературі до вступу в силу Лісабонського договору відзначали умовний характер термінів «законодавчий процес», «законодавчі процедури»,...

Види компетенції Європейського союзу

0 коментарів
З метою більш чіткого розмежування компетенції та відповідальності між європейським (союзним) і національним (внутрішньодержавним) рівнями публічної влади Лісабонський договір 2007 р зразком багатьох федеративних держав включив до установчих документів ЄС...