Політологія

Лібералізм

0 коментарів
Історія лібералізму, що є першою політичною ідеологією, налічує близько двох з половиною століть. Родоначальниками її були Дж. Локк. Т. Гоббс і А. Сміт. Лібералізм обгрунтував процес становлення і розвитку самостійного...

Види політичних ідеологій

0 коментарів
Націоналізм. Виділяються три типи: державний, культурний і етнічний. Перший в якості основної ідеї висуває інтереси нації - всіх громадян держави, другий - людей, що належать до одного типу соціальної культури,...

Функції ідеології

0 коментарів
Починаючи з кінця XVIII в. почали формуватися нерелігійні політичні течії, організації та доктрини. За два останні сторіччя багато з них знали і злети і падіння, проте в тій чи іншій...

Шляхи демократизації політичних режимів

0 коментарів
Сьогодні одним із чинників формування міжнародної ситуації є вплив розпаду політичних режимів у Радянському Союзі та Східній Європі, тому проблеми переходу від одного типу режиму до іншого все помітніше висуваються...

Ознаки радянського тоталітаризму

0 коментарів
1. Масовий державний терор. У радянський період сталінських років він не був потенційно спрямований на ту чи іншу політичну або етнічну групу. Потенційно його жертвою міг стати будь-яка людина. Належність...

Тоталітаризм: теорія і практика

0 коментарів
Поняття «тоталітаризм» вперше з'явилося в західній соціології та політології, першими його вживали на початку 20-х років минулого сторіччя ліберали Д. Амендола і П. Габеті для засудження антидемократичних чорт фашистського політичного...

Авторитарний політичний режим

0 коментарів
Авторитаризм - це така встановлена ​​або нав'язана форма політичного режиму, яка концентрує владу в руках однієї людини або в одному органі влади, в результаті чого знижується роль інших органів і...

Демократичний політичний режим

0 коментарів
Загальні принципи демократичного політичного режиму: 1. Визнання народу джерелом влади в суверенній державі. Народний суверенітет полягає в тому, що саме народу належить установча, конституційна влада в державі, що народ обирає...

Поняття політичного режиму

0 коментарів
З соціологічної точки зору політичний режим - це особливий соціальний механізм, спосіб управління суспільством, що з'єднує, з одного боку, базові моделі формування органів влади і методи прийняття політичних рішень, з...

Політична система

0 коментарів
Політична система являє собою сукупність державних і громадських організацій, об'єднань, правових норм, принципів організації та здійснення політичної влади в суспільстві, завдяки якій забезпечуються стабільність суспільства і певний громадський порядок на...