Політологія

Форми правління

0 коментарів
Автократія - форма правління, заснована на необмеженій і безконтрольному повновладдя однієї особи в державі. Види автократії - деспотичні монархії Др. Сходу, тиранічні правління в окремих грецьких державах, Римська і Візантійська...

Функції держави

0 коментарів
Функції держави - це основні напрямки його діяльності, що виражають сутність і соціальне значення державного управління суспільством. Всі основні напрями діяльності держави в залежності від того, в якій сфері суспільного...

Теорії походження держави

0 коментарів
Одна з найдавніших теорій походження держави - теократична теорія. Теорія божественного походження, згідно з якою держава наказано людині Богом. Відома юридична формула: всяка державна влада походить від Бога, а все...

Сутність і відмінні ознаки держави

0 коментарів
Держава є центральним інститутом політичної системи. Держава - територіальна організація суспільства, яка характеризується своїм соціально-політичним простором. Соціальним в тому сенсі, що територія, яку займає державою, є середовищем життєдіяльності даного суспільства....

Суб'єкт і об'єкт політики

0 коментарів
Для розвитку соціального суб'єкта в політичний необхідні три умови: політична свідомість - усвідомлення інтересів цілого і самосвідомість, т. є. Розуміння свого місця, ролі в системі політичних відносин; самоорганізація - усвідомлення...

Основні поняття політології

0 коментарів
Політика - область взаємин між соціальними спільнотами щодо здійснення спільних інтересів за допомогою різноманітних засобів, основним з яких є політична влада. До елементів політики належать: політичні організації, інститути влади, політична...

Структура політики

0 коментарів
Структура політики включає в себе: • організовану діяльність соціальних груп і представляють їх інститутів влади з управління громадським життям в інтересах цих груп або суспільства в цілому; • суспільні відносини...

Сутність політичної науки

0 коментарів
Політика (від грец. Політика - державні та громадські справи) спочатку означала різні форми державного правління. Вперше термін вжито Аристотелем в його трактаті «Політика» - дослівно «все, що відноситься до держави»...

Функції і методи політології

0 коментарів
Як і будь-яка інша наука, політологія виконує ряд певних функцій. Пізнавальна функція дозволяє отримати певну суму знань про політичне життя, її закономірності. Вивчення політичної теорії є основою для подолання стереотипів...

Об'єкт, предмет і метод політології

0 коментарів
Термін «політологія» утворюється шляхом поєднання двох грецьких слів: polity - політичний порядок, спосіб здійснення влади і logos - знання. Політологія - галузь знання про політику, законах структури, функціонування та розвитку...