Політологія

Історія політичної філософії

0 коментарів
Загальна характеристика політичної філософії

Політична філософія є одним з пріоритетних напрямків, які регулюють політичну діяльність багатьох держав, в тому числі і України.

Політичну філософію можна розглядати в трьох аспектах: як...

Клієнтська держава

0 коментарів
Поняття клієнтського держави і його види

Клієнтське держава це держава, яка політичним, економічним або військовим чином підпорядковується іншому, більш впливовому і могутньому державного утворення.

Політологи виділяють наступні види клієнтських держав:

...

Ноократія і технократія

0 коментарів
Поняття ноократії

Ноократію розглядають в якості особливого способу політичного устрою або соціальної системи суспільства.

В її основу лягає саме пріоритет людського розуму при формуванні ноосфери. Тому її також розглядають як...

Що таке політика, її особливості і способи владарювання

0 коментарів

Політичну владу визначає комплексність всіх механізмів і способів впливу політичного суб'єкта (держави) на поведінку політичних об'єктів (соціальних груп, спільнот та індивідів). Політична влада - це реалізована державою здатність координувати, управляти...

Політична суб'єктність

0 коментарів

Місце цієї теми в аналізі взаємозв'язків суспільство - політика - влада визначається тим, що вивчення політичних відносин має спиратися на знання становища різних груп в системі суспільних відносин. Політичне життя...

Соціал-демократія і марксизм в контексті історичного розвитку

0 коментарів

Друге питання присвячується аналізу ідей лівих сил сучасності. На рубежі 80-90-х років минулого століття в європейському робітничому русі склалися два напрямки: реформістський і революційне, які поступово переросли в самостійні ідейно-політичні...

Лібералізм і консерватизм. Модифікації політичних ідей

0 коментарів

Розкриваючи зміст першого питання, зверніть увагу на історичні умови появи ліберальних і консервативних ідей, їх протидія і взаємопроникнення.

Становлення класичного лібералізму пов'язане з епохою буржуазних революцій XVII - XVIII століть....

Методи політології

0 коментарів

До класифікації методів політичних досліджень різні вчені підходять неоднаково. Деякими дослідниками найбільш важливі і часто використовувані в політології методи прийнято ділити на три групи.

До першої групи належать загальні методи...

Політика як суспільне явище і об'єкт дослідження

0 коментарів

Ключовою категорією політології є політика.

Політика - явище складне і багатогранне. Це явище вивчається і осмислюється вченими вже близько двох з половиною тисячоліть. Але і в даний час рідкісний політолог...

Предмет і завдання політології

0 коментарів

Політологія займає чільне місце серед наук про суспільство. Це місце визначається тим, що політологія вивчає політику, роль якої в житті суспільства дуже велика. Політика пов'язана з усіма сферами суспільства і...