Політологія

Кордони держави

0 коментарів
Поняття і види кордони держав

Питання про встановлення, охорони і визначенні кордонів держав придбав свою актуальність у зв'язку з появою перших держава і оформлення, в зв'язку з цим, відповідного соціально-політичного...

Демократична держава

0 коментарів
Загальна характеристика демократичної держави

Багатовікова історія становлення та розвитку людського суспільства, політики, державності демонструє існування різних засобів і методів здійснення державної влади, існування яких, в кінцевому підсумку виливається в встановлення...

Склад держави

0 коментарів
Загальне поняття держави

У загальнодоступному значенні, під державою розуміють фундаментальне поняття, яким визначається, в тому числі, світогляд людини, а також базове поняття будь-якої суспільної науки. У будь-якому випадку, держава вдає...

Інститути держави

0 коментарів
Поняття та відмінні властивості інституту держави

Держава являє собою у відомому сенсі абстракцію, оскільки не має матеріального, предметного втілення. Говорячи про дії, функції, політиці держави, зазвичай мають на увазі конкретні...

Проблеми історії політичної думки

0 коментарів

Перш ніж приступити до вивчення політології та проблеми становлення політичної думки в різні епохи, необхідно коротко ознайомитися з історією її виникнення. Кожна епоха людства по-своєму ставилася і вирішувала соціально-політичні проблеми.

...

Авторитарна держава — визначення

0 коментарів
Поняття авторитарної держави

Історія розвитку державності в різних країнах надає нам безліч прикладів поєднання різних методів, прийомів і стилів державного управління. При цьому досить широко, як історично, так і на...

Проблеми функцій держави

0 коментарів

Проблема функцій держави не є широко обговорюваною темою в юридичній науці. Тим не менш, деякі аспекти в цій галузі заслуговують на пильну увагу.

Понятійний апарат

Глобальні проблеми - це проблеми,...

Цілі і завдання політичної системи

0 коментарів
Завдання політичної системи

Політична система виступає в формі цілісного утворення, в єднанні всіх власних елементів і компонентів. Незважаючи на присутність суперечливих вузлів, вона охарактеризована центро-силовими зв'язаність в процесії власного функціонування.

...

Ознаки політичного процесу

0 коментарів
Поняття політичного процесу

Під політичним процесом розуміють особливий спосіб функціонування політичної системи суспільства, який змінюється в просторі і в часі і забезпечується за рахунок функціонування політичної системи.

Сутність будь-яких політичних...

Фактори і функції геополітики

0 коментарів
Основні фактори геополітики

Геополітика виступає в ролі стратегії і тактики міжнародних взаємин, зовнішньої політики держави. Сучасні умови роблять призначенням геополітики в тому, щоб вона була інструментом і «маяком» зовнішньої політики,...