Політологія

Ноократія — реферат

0 коментарів

В сучасних умовах стрімкої і масштабної глобалізації цивілізацією людей ноократичне правління проявляється в основному у вигляді цілеспрямованого і зваженого дії колективного розуму при вирішенні важливих міжнародних питань, прийнятті різноманітних декларацій...

Порівняльна політологія і її методи

0 коментарів
Поняття порівняльної політології

Порівняльна політологія виступає в якості одного з напрямків політології або політологічної науки. Даний напрямок носить ще назву компаративістики, дане слово походить від англійського «compare», що означає «порівнювати».

...

Анократія як форма правління

0 коментарів
Сутність анократії

Анократія представлена ​​політичним режимом, що володіє характеристиками:

демократичними; автократичними інституційними.

Спочатку цей термін був помічений у праці Мартіна Бубера 1946 року в образі протиставлення анархії як «не відсутність...

Маріонеткова держава

0 коментарів
Сутність маріонеткової держави

Маріонеткова держава - це держава, яке залишається номінальним чином незалежним, але проводить політику, в значній мірі продиктовану іноземною державою.

Ступінь самостійності суверенітету держав, до яких може бути...

Політична антропологія

0 коментарів

Антропологія - дисципліна вивчає становлення і розвиток людського суспільства, починаючи від змін фізичного вигляду в процесі еволюції, закінчуючи особливостями людської повсякденної культури і побуту на протязі всієї історії і в...

Історія політичної філософії

0 коментарів
Загальна характеристика політичної філософії

Політична філософія є одним з пріоритетних напрямків, які регулюють політичну діяльність багатьох держав, в тому числі і України.

Політичну філософію можна розглядати в трьох аспектах: як...

Клієнтська держава

0 коментарів
Поняття клієнтського держави і його види

Клієнтське держава це держава, яка політичним, економічним або військовим чином підпорядковується іншому, більш впливовому і могутньому державного утворення.

Політологи виділяють наступні види клієнтських держав:

...

Ноократія і технократія

0 коментарів
Поняття ноократії

Ноократію розглядають в якості особливого способу політичного устрою або соціальної системи суспільства.

В її основу лягає саме пріоритет людського розуму при формуванні ноосфери. Тому її також розглядають як...

Що таке політика, її особливості і способи владарювання

0 коментарів

Політичну владу визначає комплексність всіх механізмів і способів впливу політичного суб'єкта (держави) на поведінку політичних об'єктів (соціальних груп, спільнот та індивідів). Політична влада - це реалізована державою здатність координувати, управляти...

Політична суб'єктність

0 коментарів

Місце цієї теми в аналізі взаємозв'язків суспільство - політика - влада визначається тим, що вивчення політичних відносин має спиратися на знання становища різних груп в системі суспільних відносин. Політичне життя...