Політологія

Загальна характеристика актів, прийнятих в Європейському союзі

0 коментарів
Відповідно до установчих документів ЄС в редакції Лісабонського договору правові акти ЄС можна розділити на дві категорії: законодавчі та незаконодательние акти. В основі поділу лежать наступні критерії: - Юридична сила...

Джерела європейського права

0 коментарів
Правовим інструментом реалізації політики ЄС є право ЄС, весь масив діючих нормативних документів. Традиційно джерелами права ЄС виступають, з одного боку, установчі документи ЄС і документи, які вносять у них...

Первинне і вторинне право Європейського союзу

0 коментарів
Поєднання елементів і почав міжнаціонального і наднаціонального правотворчості і складність внутрішньої структури ЄС обумовлюють своєрідність європейського права. У ньому чітко простежуються норми, зобов'язані своїм походженням правового співробітництва держав, і норми,...

Цілі та цінності Європейського союзу

0 коментарів

Лісабонський договір слідом за Європейською Конституцією 2004 р розділяє принципи і цінності Союзу. Цінності формуються під впливом підвалин, закріплених в суспільній свідомості. На основі цінностей визначаються цілі функціонування ЄС, формується...

Поняття права Європейського союзу

0 коментарів
Право Європейського союзу - феномен сучасності, який представляє собою результат тісної європейської інтеграції в різних областях діяльності, унікальний наднаціональний правопорядок. Право Європейського союзу не рівнозначно поняттю «європейське право», яке в...

Європейський центральний банк і Європейська система центральних банків

0 коментарів
Європейський центральний банк (ЄЦБ) - центральний банк ЄС і зони євро. Європейський центральний банк (англ. European Central Bank) був створений 01.07.1998 р в рамках Валютного союзу. Він є правонаступником створеного...

Рахункова палата (Суд аудиторів) ЄС

0 коментарів
Рахункова палата утворена для аудиторської перевірки бюджету ЄС та його установ. Рахункова палата була створена в 1975 р, замінивши дотеперішніх Аудитора ЄОВС і Рада аудиторів Співтовариств, але до інститутів Співтовариства...

Процедура розгляду справ в ЄС

0 коментарів
Установчі договори регулюють процесуальні питання фрагментарно. Детально процедура запропонована Статуту Суду ЄС, Регламентом Суду ЄС (з урахуванням Додаткового регламенту Суду ЄС), Регламентом Загальних суду, рішенням Ради № 88/591 від 24.10.1988,...

Компетенція Суду ЄС

0 коментарів
Основна мета діяльності судових органів спільно на основі незалежності охороняти право при тлумаченні і застосуванні Договору про Співтовариство (ст. 19 Договору про ЄС, ст. 220 Договору про функціонування ЄС). При...