Політологія

Військово-політичний конфлікт

0 коментарів
Формування військово-політичного конфлікту

На цьому рівні розвитку перед людством простягаються два шляхи. Перший шлях прямує геть від військових конфліктів і воєн до «мирної епохи», досягти яку можна за допомогою послідовної...

Ознаки неоконсерватизму

0 коментарів
Передумови формування ознак неоконсерватизму

Проводячи характеристику неоконсервативної ідеології, перш за все необхідно відзначити, що вона за своїм змістом, з одного боку, виступає реакцією на кризові явища в економіці і політиці...

Види політичних систем суспільства

0 коментарів
Загальна характеристика видів політичних систем суспільства

Політична система виступає традиційним невід'ємним компонентом будь-якого сучасного суспільства. Причому для кожної держави характерна власна політична система, що володіє сукупністю відмінних унікальних рис, що...

Рівні політичного конфлікту

0 коментарів
Загальна характеристика рівнів політичного конфлікту

Політичні конфлікти є нормальним явищем для соціальної та політичної сфери будь-якого сучасного держави. У зв'язку з цим, вивчення сутнісних рис та особливостей відповідних конфліктів приділяється...

Суб'єкти політичної системи суспільства

0 коментарів
Сутність суб'єктів політичної системи. Держава як ключовий суб'єкт політичної системи суспільства

Політична система, як невід'ємний компонент будь-якого суспільства характеризується наявністю складної внутрішньої організації, які обумовлюють різноманітність наукових точок зору і...

Політичний конфлікт США

0 коментарів
Внутрішньодержавний політичний конфлікт США

Проводячи характеристику внутрішньополітичної і зовнішньополітичної діяльності Сполучених Штатів Америки, слід, перш за все, звернути увагу на досить високу ступінь залученості та поширеності різного роду конфліктних і...

Світові політичні конфлікти

0 коментарів
Перша світова війна як приклад світового політичного конфлікту

Більшість що виникають в світі політичних конфліктів носять груповий внутрішньодержавний характер і досить оперативно вирішуються за допомогою власних сил відповідних держав. Однак...

Неолібералізм в міжнародних відносинах

0 коментарів
Поняття неолібералізму в міжнародних відносинах

Неолібералізм або ж неоліберальний інституціоналізм є школою в теорії міжнародних відносин, яка розвиває ідеї політичної ліберально-ідеалістичної парадигми, яка виникла після Другої світової війни.

Ця теорія...

Рішення політичних проблем

0 коментарів
Підходи до вирішення політичних проблем

Необхідність вирішення різного роду конфліктних, неоднозначних і проблемних ситуацій становить зміст і специфіку щоденної діяльності суб'єктів політичної сфери життя суспільства. При цьому необхідно звернути увагу...

Протидія корупції

0 коментарів

На сьогоднішній день не існує методів, які б гарантували створення інституту «ідеальних» чиновників. Однак приклад країн з низькою корупцією дозволяють виявити ряд дій, які сприяють її зниження. Їх можна поділити...