Роль освіти на сучасному етапі розвитку Росії

На нинішній щаблі розвитку Російської держави утворенню відводиться завдання його трансформації в демократичну і правову державу з ринковою економікою, подолання загрози відставання від світових тенденцій розвитку економіки і суспільства держави. На сучасній стадії становлення Росії освіту розцінюється як набагато більш потужний локомотив економічного зростання, зростання ефективності і можливості успішної участі народного господарства країни в конкурентній боротьбі.

Незважаючи на те, що по сьогоднішній день багато хто вважає, що освіта це просто корочка, яку отримують за захист дипломного проекту, це просто дурість. Освіта для сучасного суспільства, це не брошюровка дипломів, не замовлення рефератів і не просиджування 5 рік за лавкою, слухаючи лекції старичків. Це можливість виховання покоління фахівців, які зможуть розвивати державу, піднімати рівень життя не тільки власної, а й суспільної. Тільки такий прибутк дозволить правильно підходити до процесу освіти.

Це робить освіту одним з найважливіших факторів, що впливають на положення національної безпеки, благополуччя кожного окремо взятого громадянина і країни в цілому.
З цього випливає, що освіта, як соціальної системи, є порівняно самодостатньою областю суспільного життя, яка функціонує за своєрідним правилам педагогічної науки.

З одного боку, освіта відіграє роль найціннішого соціального інституту, завданням якого є реалізація цивілізаційної функції, що складається з економічної, культурної, соціальної та гуманітарної складової. Але в той же час освіта є логічної процедурою передачі соціального досвіду наступним поколінням, що сприяє розвиткові різнобічної націленості особистості, а також її інтелектуальних, фізичних, моральних та естетичних якостей.

ПОДІЛИТИСЯ: