Педагогіка

Професійні вимоги до сучасного педагогу

0 коментарів

Діяльність учителя - досить непростий труд, що вимагає від людини високої ідейності, міцних знань, стабільних інтересів, чітко вираженого профспрямування, пізнання в законах дитинства, теорії і практики навчання і виховання.

При...

Протиріччя і закономірності виховання

0 коментарів

Формування різнобічно розвиненої особистості у вихованні - це процес кількісних і якісних перетворень, рушійною силою яких є розв'язання суперечностей між різноманітними факторами впливу на учня і цілісним становленням його як...

Проблеми сімейного виховання

0 коментарів

Виховання в сім'ї є надзвичайно важливим процесом, за рахунок якого забезпечується спадкоємність поколінь. Воно є історично зумовленим механізмом, завдяки якому підростаюче покоління інтегрується в суспільне життя.

Проблема і тема дослідницької роботи

0 коментарів

Поняття проблеми та теми дослідження часто плутають, що призводить до нерозуміння при спілкуванні і складнощів у визначенні змісту майбутньої дослідницької роботи. Розмежуємо ці поняття.

Початок дослідної роботи

Для того, щоб...

Принципи і правила сімейного виховання дітей

0 коментарів

Щоб дитина після виховання став нормальною особистістю, необхідна наявність спеціальних умов, що надаються в сім'ї:

атмосфера любові і взаємоповаги; поняття моральності в сім'ї; прищеплення трудової діяльності; відсутність зайвої кількості благ...

Принципи та закономірності педагогічного процесу

0 коментарів

Тенденція виховання - суспільне явище, в процесі якого молоде покоління привласнює соціальний досвід старших.

У цьому розділі розглядаються принципи і закономірності педагогічного процесу.

Закономірності педагогічного процесу

Закономірності цілісного педагогічного процесу...

Принципи дидактики в педагогіці

0 коментарів

Дидактика являє собою елемент педагогіки, який займається розробкою проблеми освіти і навчання.

Поняття дидактики

Що ж таке дидактика? Зараз ми постараємося відповісти на це питання. Вперше цей термін був застосований...

Принцип і види наочності в педагогіці

0 коментарів

Принцип в педагогіці - це основне положення теорій, навчань, світогляду, науки, внутрішнє людське переконання, яке визначає його ставлення до реальності, поведінкові норми і норми діяльності.

Його основою служать вже вивчені...

Викладання і навчання як дві сторони навчання

0 коментарів

Основні категорії дидактики:

навчання; вчення; викладання. Поняття викладання і навчання

Навчання є спосіб організації навчально-виховного процесу.

Процес навчання взаємопов'язаний з викладанням і навчанням. Для формулювання "процесу навчання" застосовується також термін...

Предмет і структура педагогічної діяльності

0 коментарів

Для більш глибокого розуміння і детального розгляду поняття «педагогічної діяльності» варто уточнити суть визначення.

Педагогічна діяльність - система навчальних і виховують методів впливу вчителя на учня, з метою підвищення рівня...