Педагогіка

Поняття «психологічна готовність»

0 коментарів
Як ми вже відзначали у вітчизняних дослідженнях, психологічна готовність розглядається через призму: установки, системи відносин, диспозиції особистості, смислової установки (система мотивів, смислів та ін.), Психічних новоутворень (спрямованості особистості, рано формуються...

Дослідження психологічної готовності як соціальної установки

0 коментарів
Вперше термін аттітюд - соціальна установка, був застосований американськими вченими У.Томасом і Ф.Знанецкім на початку ХХ століття. Вони визначили аттітюд як уявлення індивіда про деяку соціальної цінності, усвідомлення її, позначивши...

Проблема психологічної готовності до навчання у вищій школі

0 коментарів
Що таке психологічна готовність старшокласника, абітурієнта, студента до навчання у вузі? Вона може бути визначена через вже існуючу систему психологічних понять: зокрема, як вікове психологічне новоутворення, як соціальна установка і...

Орієнтація на освіту як суб'єктний ідеал освіченос

0 коментарів
За поняттям ціннісної орієнтації на освіту виявляється, принаймні, два феномена. По-перше - значимість для особистості проходження певних ступенів системи освіти (від початкового до її вищої ланки). Цей момент, безумовно, важливий,...

Визначення поняття ціннісної орієнтації в психології

0 коментарів
Феноменологія цінностей у психології - одна з найбільш непрояснених областей. За словами А.Маслоу, поняття цінності - «це велика скриня, де зберігаються різноманітні, часто незрозумілі речі» (Маслоу, 1997. С.122). Різні автори...

Феноменологія ціннісної орієнтації на освіту

0 коментарів
У філософії ціннісна орієнтація на освіту - це об'єкт дослідження співвідношень сущого і належного, сутності та існування людини, а також умов можливості самої освіти. Філософське осмислення цієї проблематики має древню...

Ціннісна орієнтація на освіту: феномен і поняття

0 коментарів
Позиція суб'єкта навчання як теоретичний конструкт спирається на специфічний коло феноменів. Їх виділення і аналіз, у свою чергу, служить основою відбору та подальшого опрацювання критеріїв і показників даної позиції як...

Від депозитної до різоматичної моделі освіти

0 коментарів
Навіть «факти» мінливі, і не тільки в тому сенсі, що їм на зміну приходять нові, часом спростовують вже усталені законсервовані в підручниках уявлення, (саме тому так трагічно були сприйняті революційні...

Навчальні книги як путівник, а не довідник

0 коментарів
Такими мають бути освітні книги. Свого часу, подавши свій підручник (з КСЕ) на експертизу (і отримавши гриф «навчального посібника»), я ознайомився з низкою не зовсім очевидних відмінностей між «підручником» і...

Вчитель і учень як суб'єкти гуманізуючої освіти

0 коментарів
Установки гуманізуючого освіти - простота і відкритість до життя, допитливість, доброзичливість, прагнення до співпраці. Таким повинен бути весь педагогічний процес. Що стосується гуманізації ставлення до учнів, визнання в них особистості,...