Педагогіка

Рефлексія в педагогіці: поняття, компоненти та функції

0 коментарів

З філософської точки зору рефлексія являє собою роздуми індивіда про самого себе, самоспостереження, аналіз продуктів власної активності і їх переосмислення, вивчення своїх емоцій і думок, звернення свідомості всередину себе і...

Розгляд освіти, як системи і процесу

0 коментарів

Якщо розглядати освіту як систему, то її можна представити як мережу установ різного рівня і спрямованості. Якщо говорити про муніципальному статус, то головними складовими цієї макросистеми будуть:

система дошкільної освіти;...

Розгляд спостереження, як метод дослідження в педагогіці

0 коментарів

В якості методу дослідження, спостереження - це поняття в педагогіці, яке представляє собою цілеспрямоване, організоване і фіксується сприйняття учасників педагогічного процесу.

Метод спостереження ділиться на наступні етапи:

постановку мети; формулювання...

Розгляд методологічних принципів психолого-педагогічного дослідження

0 коментарів
Характеристика методологічних принципів психолого-педагогічного дослідження

Велику роль в методології грають принципи дослідницької роботи. Вони надають можливість поєднати практику і теорію, також надають правильні орієнтири в практиці з наукової точки зору....

Різноманітність трактувань виховання

0 коментарів

Основною категорією педагогіки є виховання. В ході історичного розвитку суспільства та науки підходи до виховання людини змінювалися. Значний вплив на цей процес надавали державні завдання, а також існуючі соціальні установки,...

Провідні чинники розвитку людини як особистості

0 коментарів

Щоб детально розглянути вплив певних факторів на розвиток особистості, необхідно розібрати кожен з них окремо сформулювавши чітке і відповідну ухвалу.

Основні поняття

Розвиток особистості в загальному розумінні є складним біосоціальним...

Розвивальне навчання за Ельконіну-Давидову

0 коментарів

Поняття розвивального навчання називають напрям в теорії і практиці освіти, що орієнтується на розвиток моральних, пізнавальних і фізичних здібностей учнів шляхом використання їх потенційних можливостей.

В 30-х роках ХХ ст...

Процес виховання в корекційній школі

0 коментарів

Мета виховання в корекційної школі - це, як випливає з назви установи, корекція (виправлення) і доразвитем психічних і фізичних функцій дитини, що має особливі потреби, в процесі отримання ним загальної...

Професійний шлях молодого педагога

0 коментарів

У процесі навчання у вищому навчальному закладі створюється основа майбутньої кар'єри. У цей період студенти вступають в нові контакти, знаходять досвід професійного впливу. Вимоги до сучасних випускникам педагогічного ВНЗ досить...

Професійний і кар'єрний ріст педагога

0 коментарів

Сучасна система підвищення кваліфікації працівників освіти розвивається швидкими темпами, постійно поліпшується і оновлюється. Більшість студентів орієнтується на активність самого викладача, яка, в свою чергу, залежить від власних кар'єрних цілей, професійних...