Педагогіка

Навчальна робота як показник розвитку суб'єкта навчання

0 коментарів
Вивчення процесів вікового розвитку школярів у світлі сучасної інтегративної наукової методології неможливо без розгляду критеріїв цілісності, системності, рівнів організації, саморегуляції і т. Д. А це, у свою чергу, передбачає введення...

Психодидактичні умови формування когнітивних структур

0 коментарів
На основі аналізу відповідей учнів на поставлені нами запитання можна зробити наступні висновки. 1. Між розумінням і інтерпретацією дійсно існує відмінність, і відповіді учнів на нетипові, нестандартні питання підтверджують це....

Виявлення когнітивних структур природничо світорозуміння

0 коментарів
Виявлення когнітивних структур природничо світорозуміння та світогляду школярів (констатуючий експеримент) Метою експериментальної частини дослідження є перевірка наших діагностичних підходів до виявлення і опису змісту і будови репрезентативних структур природничо світорозуміння,...

Понятійна визначеність як умова формування світорозуміння

0 коментарів
Дуже важливою умовою формування природничо світорозуміння школярів є термінологічна визначеність / невизначеність у формулюваннях фізичних понять. К.К.Гомоюнов вказав на такі явища в області середньої, спеціальної та вищої освіти, як неадекватність...

Когнітивна складова в структурі позиції суб'єкта

0 коментарів
Когнітивна складова в структурі позиції суб'єкта навчання при оволодінні фізичними знаннями світоглядного характеру Все, про що ми говорили вище, дає підстави вважати, що вивчення фізики може і повинно здійснюватися учнем...

Принцип системної диференціації

0 коментарів
Одним з загальних принципів розвитку всіх систем і в тому числі систем знань, є принцип системної диференціації, який може бути прикладений до системи фізичної освіти школярів. Він висловлює надзвичайно важливу...

Визначенню суб'єктності природничо світорозуміння

0 коментарів
Сутність процесів розуміння та інтерпретації знання розкривається в ряді філософських і психологічних концепцій (Анциферова, 1999; Брудний, 1971, 1996; Гаст, 1962; Знаків, 1995; Потебня, 1976; Рассел, 1997; Славська, 2002; Хомський, 1972...

Когнітивна готовність до навчання у вищій школі

0 коментарів
Гіпотетичного визначення вікових особливостей, важливих для навчання у вузі, недостатньо для розгляду психологічної готовності до нової форми пізнавальної діяльності. Слід визначити, за зауваженням Д.Б.Ельконіна, і «початкові форми діяльності наступного вікового...

Віковий аспект готовності до навчання у вищій школі

0 коментарів
Чіткого обмеження вікових меж вступників до вузів не існує. Оскільки нас цікавить насамперед перехід від навчання в школі до навчання у вузі, ми зупинимося на особливостях юнацького віку, істотних, на...

Психологічна готовність до діяльності

0 коментарів
Підходи до дослідження психологічної готовності до окремих видів діяльності свідчать про те, що вона розуміється як сукупність якостей особистості, що сприяють ефективній діяльності. Вивчалася готовність до діяльності інженерів, вчителів, психологів,...