Педагогіка

Принцип системної диференціації

0 коментарів
Одним з загальних принципів розвитку всіх систем і в тому числі систем знань, є принцип системної диференціації, який може бути прикладений до системи фізичної освіти школярів. Він висловлює надзвичайно важливу...

Визначенню суб'єктності природничо світорозуміння

0 коментарів
Сутність процесів розуміння та інтерпретації знання розкривається в ряді філософських і психологічних концепцій (Анциферова, 1999; Брудний, 1971, 1996; Гаст, 1962; Знаків, 1995; Потебня, 1976; Рассел, 1997; Славська, 2002; Хомський, 1972...

Когнітивна готовність до навчання у вищій школі

0 коментарів
Гіпотетичного визначення вікових особливостей, важливих для навчання у вузі, недостатньо для розгляду психологічної готовності до нової форми пізнавальної діяльності. Слід визначити, за зауваженням Д.Б.Ельконіна, і «початкові форми діяльності наступного вікового...

Віковий аспект готовності до навчання у вищій школі

0 коментарів
Чіткого обмеження вікових меж вступників до вузів не існує. Оскільки нас цікавить насамперед перехід від навчання в школі до навчання у вузі, ми зупинимося на особливостях юнацького віку, істотних, на...

Психологічна готовність до діяльності

0 коментарів
Підходи до дослідження психологічної готовності до окремих видів діяльності свідчать про те, що вона розуміється як сукупність якостей особистості, що сприяють ефективній діяльності. Вивчалася готовність до діяльності інженерів, вчителів, психологів,...

Поняття «психологічна готовність»

0 коментарів
Як ми вже відзначали у вітчизняних дослідженнях, психологічна готовність розглядається через призму: установки, системи відносин, диспозиції особистості, смислової установки (система мотивів, смислів та ін.), Психічних новоутворень (спрямованості особистості, рано формуються...

Дослідження психологічної готовності як соціальної установки

0 коментарів
Вперше термін аттітюд - соціальна установка, був застосований американськими вченими У.Томасом і Ф.Знанецкім на початку ХХ століття. Вони визначили аттітюд як уявлення індивіда про деяку соціальної цінності, усвідомлення її, позначивши...

Проблема психологічної готовності до навчання у вищій школі

0 коментарів
Що таке психологічна готовність старшокласника, абітурієнта, студента до навчання у вузі? Вона може бути визначена через вже існуючу систему психологічних понять: зокрема, як вікове психологічне новоутворення, як соціальна установка і...

Орієнтація на освіту як суб'єктний ідеал освіченос

0 коментарів
За поняттям ціннісної орієнтації на освіту виявляється, принаймні, два феномена. По-перше - значимість для особистості проходження певних ступенів системи освіти (від початкового до її вищої ланки). Цей момент, безумовно, важливий,...

Визначення поняття ціннісної орієнтації в психології

0 коментарів
Феноменологія цінностей у психології - одна з найбільш непрояснених областей. За словами А.Маслоу, поняття цінності - «це велика скриня, де зберігаються різноманітні, часто незрозумілі речі» (Маслоу, 1997. С.122). Різні автори...