Педагогіка

Соціалізація особистості в педагогічному процесі

0 коментарів

Соціалізація в педагогіці - це процес входження людини в соціум на різних вікових етапах з урахуванням особливостей віку і виховання, оточення, середовища функціонування.

Визначення соціалізації в педагогіці різних авторів:

І....

Види функцій і структура сучасної системи освіти

0 коментарів

Функції освіти - це елементи, що регулюють процес навчання. Потреби економіки закономірно призводять до розвитку суспільства, як висококласного й освіченого. Кращим результатом є укорінення грамотності в соціальних масах.

Таким чином,...

Характеристика видів словесних методів навчання

0 коментарів

Словесні методи навчання - це популярна група технік, що використовуються на практиці педагогами. Її застосовують на всіх шкільних предметах і на будь-якому рівні освіти. Джерелом отримання знань виступає слово. Воно...

Системний підхід у педагогіці

0 коментарів

Системний підхід у педагогіці потребує педагогіці як в цілісній системі, тобто в сукупності структурованих взаємозалежних частин.

Він відрізняється надійністю і сучасним підходом в порівнянні з традиційним предметним. Він приходить на...

Система педагогічних наук та зв'язок її з іншими науками

0 коментарів

Педагогіка розглядається в якості системи педагогічних знань. Система знаходиться в постійному вдосконаленні та збагаченні новими знаннями.

Класифікація системи педагогічної науки:

загальна, що вивчає проблеми, що стосуються навчально-виховного процесу; вікова, що...

Система дошкільного виховання

0 коментарів

Виникнення і розвиток системи дошкільного виховання мають свою досить тривалу історію, яка дуже тісно пов'язана з іменами таких вчених, як Я.А. Коменський, І.Г. Песталоцці, Ф. Фребель, М. Монтессорі, К.Д. Ушинський,...

Сімейна педагогіка

0 коментарів

У цій статті ми поговоримо про поняття сім'ї в педагогіці, а також розглянемо роль сім'ї в процесі виховання дитини і формуванні його особистості.

Сімейна педагогіка - це наука про виховання...

Самоосвіта в становленні педагога

0 коментарів

Самоосвіта зазвичай розуміється як якась пізнавальна діяльність, яку людина здійснює за своєю волею, самостійно контролює і досягає результатів. Вона необхідна для вдосконалення специфічних якостей і умінь.

Будь-яка культурна людина робить...

Самовиховання в педагогіці

0 коментарів

У даній статті ми розглянемо, що таке самовиховання і як воно формується, розповімо про основні етапи його розвитку і вікові особливості процесу. Почнемо з базового визначення, що таке самовиховання.

Самовиховання...

Роль безперервної освіти і спадкоємність, як його основа

0 коментарів

Безперервність освіти - це процес росту освітнього потенціалу людини (як загального, так і професійного) протягом усього його життя, узгоджується з потребами особистості та соціуму.

Роль безперервності освіти в сучасному суспільстві...