Педагогіка

Різні аспекти розуміння сутності процесу утворення

0 коментарів
Освіта як інститут існує в конкретній соціокультурному середовищі. Дана середу детермінує ті класи задач, які можуть бути вирішені, а також характер і форми педагогічної діяльності. Утопічні уявлення, що через освіту...

Соціокультурна ситуація початку 21 століття

0 коментарів
Освіта реалізує свої функції - особистісно-утворюючу, культура-утворюючу і професійну - у специфічній соціокультурної ситуації. До середини 60-х років ХХ століття передові країни прийшли до розуміння того, що научнотехнический прогрес не...

Характер утруднень школярів при вирішенні задач-проблем

0 коментарів
Для нашого дослідження обидва феномена (первинні і вторинні шаблони) становлять значний інтерес. Так, при вирішенні простих завдань в ході спеціально організованої тренування відбувається стереотипізація досвіду вирішення простих завдань. Досягається важлива...

Розумова діяльнысть при вирішенні задач-проблем

0 коментарів
Найважливішим новоутворенням, до у ході шкільного навчання, є позиція суб'єкта навчання, що включає когнітивний, регуляторний і лічностносмисловой компоненти (див. Про це докладніше: Психолого-педагогічні проблеми ..., 2000). Якісна своєрідність цієї позиції,...

Формування психологічної готовності до прийомів розумової діяльності

0 коментарів
Для відповіді на поставлені питання було проведено експериментальне дослідження. Мета дослідження - виявити умови, що сприяють розвитку психологічної готовності учнів до самостійного використання прийому. Ця мета конкретизувалася в ряді завдань:...

Ставлення школярів до прийомів розумової діяльності

0 коментарів
Розвиток суб'єктної позиції школяра обумовлено як особливостями його власного досвіду, так і специфікою засобів і методів навчання. Однією зі складових когнітивного компонента суб'єктної позиції є ставлення самого школяра до цих...

Способи аналізу рослинного і тваринного організмів третьокласниками

0 коментарів
Які когнітивні новоутворення можна виявити в учнів III класу, більше року вивчають інтегрований курс природознавства для початкових класів? У першу чергу звертає на себе увагу ускладнення способів аналізу біологічних об'єктів....

Уявлення першокласників про рослинні і тваринні організми

0 коментарів
Проаналізуємо уявлення школярів про рослину як про цілісний організм на першому році навчання (19 осіб). Головне, на що звертають увагу діти у функціональному плані, це - рослини «народжуються в землі»,...

Вікові відмінності способів навчальної роботи школярів

0 коментарів
Розглянемо вікову динаміку способів навчальної роботи на прикладі становлення способу структурно-функціонального аналізу рослини як цілісного організму. Насамперед проаналізуймо письмові та усні відповіді учнів на запитання завдань із загального блоку «Рослини»...

Методологічні основи вивчення навчальної роботи

0 коментарів
Однією з найбільш актуальних методологічних проблем природничої освіти в цілому і біологічного, зокрема, є розгляд позиції його суб'єкта в контексті сучасних концепцій природознавства. В даний час в науці чітко виділяються...