Педагогіка

Структура і основні компоненти цілісного педагогічного процесу

0 коментарів

Структурні компоненти цілісного педагогічного процесу - це:

мета; зміст; форми; діяльність вчителя за допомогою педагогічних завдань, методів і засобів; діяльність учня, що визначається за особистим цілям, мотивам, засобів; результат спільної...

Стилі педагогічного спілкування і їх характеристика

0 коментарів

Під стилем спілкування мається на увазі деяке сполучення основних ознак поведінки, що виявляються в ході спілкування.

Стиль педагогічного спілкування - це сформована система способів і прийомів, які педагог використовує при...

Стилі взаємовідносин в сім'ї

0 коментарів

Система виховання складається в кожній родині індивідуально, залежно від перебігу процесів життєдіяльності в ній. Вона включає в себе формулювання завдань, усвідомлення базових цілей виховання і цілеспрямоване використання прийомів і методів....

Засоби навчання: поняття, функції та класифікація

0 коментарів

Жоден з методів навчання не може обійтися без засобів навчання. Завдяки їм можна значно підвищити ефективність навчального процесу, на практиці реалізувати принцип наочності, полегшують процес пізнання й осмислення отриманої інформації.

...

Засоби і цілі естетичного виховання

0 коментарів

Естетичне виховання має на меті розвинути в особистості творче мислення, здатність до емоційного відгуку на мистецтво, розуміння його і в цілому створити умови для формування духовних цінностей.

Для реалізації організованої...

Засоби виховної роботи

0 коментарів

Як засоби виховної роботи служать різні заходи і форми роботи (бесіда, екскурсія, тематичні вечори та інше), наочні ілюстрації (картини, кінопокази), а також види діяльності самих вихованців (конкурси, олімпіади, гуртки і...

Порівняльна педагогіка, як галузь науки

0 коментарів

Виникнення порівняльної педагогіки було відзначено паралельно в декількох країнах. Інтерес до виховання підростаючого покоління став спостерігатися ще в давнину. У Єгипті і Вавилоні особливий інтерес до виховання виявляв Геродот. А...

Специфіка діяльності вчителя малокомплектної і сільської школи

0 коментарів

У сучасному російському освіту в даний час відбувається цілий ряд змін, які можуть серйозно вплинути на навчання і виховання школярів. Вони відносяться і до тих важливих освітньо-виховним процесам, які ведуться...

Спеціальна педагогіка: термінологія і предметна область

0 коментарів

Спеціальної (корекційної) педагогікою називають таку її галузь, де займаються питаннями освіти людей з порушеннями психічного або фізичного розвитку. Тобто корекція в спеціальній педагогіці - це повне або часткове виправлення вад...

Спеціальна корекційна педагогіка в системі початкової освіти

0 коментарів

Останні роки нашої сучасності характеризуються різким падінням показань соціального захисту дітей, наслідком чого стає зростання частки дітей з ослабленим здоров'ям, які вже в процесі початкового шкільного навчання демонструють ознаки порушень...