Педагогіка

Теоретичне ядро ​​дослідження і його складові

0 коментарів

Провести повноцінне дослідження не так просто, якщо не володіти глибоким розумінням кожного з етапів процесу. Зупинимося докладніше на теоретичному ядрі дослідження і його складові частини.

Формування гіпотези

За яким зразковому...

Поняття і види теоретичних методів дослідження

0 коментарів

На противагу емпіричному рівню дослідження теоретичний рівень передбачає вторгнення в саму суть досліджуваного об'єкта або явища, розуміння його внутрішньої текстури, джерел його виникнення, механізмів формування та функціонування.

Теоретичні методи дослідження-це...

Основні тенденції в розвитку системи освіти в 21 столітті

0 коментарів

Система освіти 21  століття часто змінюється, на що впливають такі чинники:

Збільшення доступного інформаційного поля. Прогрес. Розвиток економіки, яке потребує кваліфікованих кадрів.

Виділяють такі тенденції в розвитку сучасної освіти:

Гуманізація. Гуманітаризація....

Тематичне і поурочне планування, тематична карта уроку

0 коментарів

Планування роботи - це трудомістка робота в діяльності вчителя і його підготовку до занять. Воно має на увазі розподіл на два види: робота по календарно-тематичного планування і проектна підготовка на...

Сутність, завдання і функції навчання

0 коментарів

Навчання - це в першу чергу активна взаємодія педагога і учня. Результатом цього спілкування є формування у дитини власної активності, спрямованої на отримання знань, умінь і навичок.

Не можна говорити,...

Сутність і концепції виховання

0 коментарів

Початок третього тисячоліття в вітчизняної освітньої системи - час формування нової культури виховання, основними характеристиками якої виступає антропоцентризм, демократизм, плюралізм і варіативність соціально-виховних педагогічних стратегій, концепцій у вихованні.

Загальний вигляд...

Сутність виховання і його особливості

0 коментарів

Виховання є основна категорія педагогіки, яка є базисом для забезпечення основного пласта формування особистості.

При цьому специфіка виховання полягає в тому, що виховного впливу піддаються всі люди, незалежно від рівня...

Існуючі підходи педагогіки

0 коментарів

Виділяють такі методології і методи педагогіки:

Системний. Діяльнісний. Полісуб'єктний. Культурологічний. Етнопедагогічний. Антропологічний. Поняття методології

Наукове розвиток вимагає постійного поповнення новими фактами. Для зборів і пояснення таких фактів потрібні науково-обґрунтовані методи...

Існуючі методи педагогічного дослідження

0 коментарів

Традиційними позначають такі методи дослідження в педагогіці, які з'явилися в сучасній педагогіці допомогою вчених, які перебувають у самих витоків даної науки.

В якості таких методів педагогічних досліджень можна привести таблицю...

Структура і типи уроків

0 коментарів

За класно-урочної системи, прийнятої в школах багатьох країн, урок вважається основною одиницею освітнього процесу. Він обмежується різними часовими рамками, метою і складом учасників заходу.

Уроків властива певна структура, яку зобов'язаний...