Педагогіка

Поняття та принципи полікультурної освіти

0 коментарів
Полікультурна освіта - процес, що полягає у створенні умов для формування у особистості світоглядної установки на конструктивну співпрацю на основі прилучення до етнічної, російської та світової культур. Визначальні принципи сучасного...

Генезис становлення полікультурної освіти

0 коментарів
Дослідження полікультурної освіти показали, що воно в цілому позитивно впливає на міжетнічні відносини і має позитивний ефект у результаті: зниження ігнорування інших груп; посилення значущості гуманістичних цінностей; створення надетнічних груп...

Феноменологія розуміння освіти

0 коментарів
З початку 80-х років XX століття в поліетнічних країнах підкреслюються вигоди мультикультуралізму і розробляються концепції полікультурної освіти, які поступово завойовують світовий освітній простір. В їх основу, зокрема, ліг теза Перотті,...

Фактори посилення значущості проблеми освіти

0 коментарів
Проблеми освіти і виховання дитини в поліетнічному середовищі актуальні сьогодні в усьому світі. У першу чергу це пов'язано із зростанням значущості етнічної ідентичності в умовах інтернаціоналізації соціально-економічних і політичних аспектів...

Національний характер і ментальність особистості

0 коментарів
У міру дорослішання особистості розширюється коло загальнокультурної підготовки та відбувається стимулювання процесів етнічної ідентифікації, результатом якої стає світоглядне становлення особистості. Ф.М. Достоєвський писав, що треба стати росіянином, треба стати щирим...

Сутність і характеристика етнічної ідентифікації особистості

0 коментарів
Формування особистості - багатосторонній тривалий і суперечливий процес. У ньому з'єднуються неповторність особистості, її індивідуальність, «єдиність», з одного боку, а з іншого - включеність в ціле, в сім'ю, у групу,...

Етнокультурний розвиток особистості

0 коментарів
Взаємодія особистості та етнокультури відбувається в процесі її етнокультурного розвитку. Криза сучасної культури та екосистеми людини в цілому обумовлений, на думку багатьох дослідників, такими факторами, як індустріалізація, урбанізація, вестернізація, технічний...

Етнокультура і масова культура

0 коментарів
Етнокультура і масова культура: феноменологія, співвідношення, вплив на особистість За висловом Ю.В. Бромлея, «людство - це народи». Усвідомлення важливості цього чинника відбулося в другій половині ХХ століття і проявилося у...

Вплив етнокультури на особистість

0 коментарів
Національна культура акумулює багатовіковий соціокультурний досвід людства. Вищої її цінністю і образним звучанням є людина. Саме це визначає традиційну етнокультуру цілющим духовним джерелом знань про людську природу і душі народу,...

Європейська складова вищої освіти

0 коментарів
Шоста мета - сприяння необхідних європейських стандартів у вищій освіті - в чому кореспондує з четвертої і вельми далека від актуальних проблем російської вищої школи. Суть її полягає в тому,...