Педагогіка

Виховання владою і виховання влади

0 коментарів
У суспільствах, що пройшли природний шлях розвитку, влада - це величезна відповідальність, тяжкий тягар. Пам'ятається, як у своєму інтерв'ю радянським журналістам (що став можливим вперше в роки перебудови) прем'єр-міністр Великобританії...

Гуманізм і проблема вибору

0 коментарів
Ми живемо в епоху, коли все більш нагальною стає необхідність переходу від «миру, закріпленого незворотними рішеннями», до динамічного, плюралістичному світу процесу, самореалізації, автономії на всіх рівнях, в якому стійкість і...

Готовність до свободи як проблема виховання та освіти

0 коментарів
Проблема «свободи від» і «свободи для» займала не тільки мислителів новітнього часу. Ось як говорив (у викладі Ф. Ніцше) Заратустра, древній перський пророк: «Вільним називаєш ти себе? .. З тих...

Виховання гуманізму в сімейних відносинах

0 коментарів
Сімейні відносини - особливий предмет розмови. Не буде перебільшенням сказати, що вони є культурними критеріями не тільки родини, але й держави в цілому. Оскільки духовне, моральне, світоглядне формування відбувається насамперед...

Виховання творчого ставлення до дозвілля

0 коментарів
У тісному зв'язку з усім сказаним вище знаходиться і проблема дозвілля - не менше хвора сьогодні. Справа не в тому, що у молоді, перевантаженій заняттями, немає часу ні на що...

Виховання ставлення до праці як до самореалізації

0 коментарів
Гіркою іронією можуть здатися в сьогоднішній Україні слова про вільну працю, радості творчості як найбільш ефективній формі самореалізації. Зараз, однак, вони особливо важливі - інакше ми втратимо наше і майбутнє, і...

Місце матеріальних умов в реалізації особистості

0 коментарів
Одним з найбільш міцно укорінених стереотипів освіти і виховання протягом усього ХХ ст. залишалося уявлення про суспільний прогрес як неухильному науково-технічному зростанні, що забезпечує настільки ж неухильне зростання матеріального добробуту....

Природа як вихователь гуманізму в соціальній сфері

0 коментарів
Розглядаючи еволюцію людини, культури, Геї-Землі в глобальній взаємозв'язку, вдається зв'язати цикли життя на Землі з «биттям пульсу Всесвіту» (вислів А. Чижевського). У роботі «Земне відлуння космічних бур», створеної ще на...

Необхідність виховання еко етики та біоетики

0 коментарів
Завдання освіти XXI століття - виховати біоетику і екоетика, етику «благоговіння перед життям» (А. Швейцер), розуміння самоцінності життя, природи, відчуття тієї «пуповини», якою ми навіки пов'язані з Геей - планетою,...

Концепція Гея-Землі як основа гуманізуючого виховання

0 коментарів
Особливий інтерес з позиції самоорганізації представляє концепція «Гея - Землі», в назві якої її автори Дж. Лавлок і Л. Маргуліс не випадково віддають данину античності (Гея - планета і богиня)....