Педагогіка

Форми отримання освіти

0 коментарів
Цілісне, системне утворення суспільство надає на основі очної та заочної форм навчання. Розвинена і змішана форма - вечірня. Закон дозволяє отримати освіту поза навчальних закладів: шляхом самоосвіти або в сімейній...

Моделі отримання освіти

0 коментарів
На сьогоднішній день звичайні форми отримання освіти відчувають зміни. Європа вже дотримується такої думки, що людина в сучасному світі має безперервно отримувати нові знання протягом усього життєвого шляху. Системи освіти...

Властивості освіти

0 коментарів
Педагогіка розглядає категорію «освіта» в усьому її глибинному різноманітті. Розберемо деякі властивості цього поняття. Цілеспрямованість Головні цілі освіти: - Передача новим поколінням практичних навичок, традицій і знань, створених або придбаних...

Сутнісна характеристика освіти

0 коментарів
Освіта є одним з основних суспільних структур, але перш ніж її практична діяльність склалася в її сьогоднішньому варіанті, був освоєний довгий курс її історичного формування. Сенс поняття "освіта" на сьогоднішній...

Проектування психологічно безпеки

0 коментарів
Особливі географічні, геополітичні умови, історичний досвід визначають провідною ідеологією південно-російського регіону мультикультуралізм. Головна ідея мультикультуралізму - гармонійна взаємодія різних культур, існуючих в одному політичному просторі. Згідно ідеології та практики мультикультуралізму,...

Технології реалізації полікультурності

0 коментарів
У полікультурних освітніх установах повинні пройти апробацію більш гнучкі, м'які педагогічні системи і операції навчання та розвитку, що сприяють адаптації особистості до культури за допомогою освіти. Особливими характеристиками педагогічних технологій...

Моделювання полікультурного освітнього простору

0 коментарів
Моделювання полікультурної освіти - завдання непросте. В даний час педагогічна наука не має достатньо коштів для опису такого складного багатофакторного процесу, яким є полікультурне освітній простір. Полікультурне освітній простір -...

Теоретичні основи полікультурного освітнього простору

0 коментарів
Сучасні глобальні проблеми людства - це виклик сфері освіти, яка покликана коригувати свої пріоритети і цінності з урахуванням не тільки актуальних, але і перспективних довготривалих запитів і людини і суспільства....

Проблеми освіти в полікультурному суспільстві

0 коментарів
Сучасна соціальна реальність все більше стає простором полікультурним зі своїми специфічними педагогічними проблемами. даний час спостерігається підвищений інтерес вчених до дослідження педагогічної культури. Для розуміння її сутності необхідно виділити основні...

Концепції полікультурної освіти

0 коментарів
Вивчення всього комплексу історичних і соціально-культурних чинників, а також філософскопедагогіческіх і психологічних детермінант дозволяє виділити найбільш поширені в світовій педагогіці підходи до розуміння сутності полікультурної освіти. Перший з них як...