Педагогіка

Технології реалізації полікультурності

0 коментарів
У полікультурних освітніх установах повинні пройти апробацію більш гнучкі, м'які педагогічні системи і операції навчання та розвитку, що сприяють адаптації особистості до культури за допомогою освіти. Особливими характеристиками педагогічних технологій...

Моделювання полікультурного освітнього простору

0 коментарів
Моделювання полікультурної освіти - завдання непросте. В даний час педагогічна наука не має достатньо коштів для опису такого складного багатофакторного процесу, яким є полікультурне освітній простір. Полікультурне освітній простір -...

Теоретичні основи полікультурного освітнього простору

0 коментарів
Сучасні глобальні проблеми людства - це виклик сфері освіти, яка покликана коригувати свої пріоритети і цінності з урахуванням не тільки актуальних, але і перспективних довготривалих запитів і людини і суспільства....

Проблеми освіти в полікультурному суспільстві

0 коментарів
Сучасна соціальна реальність все більше стає простором полікультурним зі своїми специфічними педагогічними проблемами. даний час спостерігається підвищений інтерес вчених до дослідження педагогічної культури. Для розуміння її сутності необхідно виділити основні...

Концепції полікультурної освіти

0 коментарів
Вивчення всього комплексу історичних і соціально-культурних чинників, а також філософскопедагогіческіх і психологічних детермінант дозволяє виділити найбільш поширені в світовій педагогіці підходи до розуміння сутності полікультурної освіти. Перший з них як...

Поняття та принципи полікультурної освіти

0 коментарів
Полікультурна освіта - процес, що полягає у створенні умов для формування у особистості світоглядної установки на конструктивну співпрацю на основі прилучення до етнічної, російської та світової культур. Визначальні принципи сучасного...

Генезис становлення полікультурної освіти

0 коментарів
Дослідження полікультурної освіти показали, що воно в цілому позитивно впливає на міжетнічні відносини і має позитивний ефект у результаті: зниження ігнорування інших груп; посилення значущості гуманістичних цінностей; створення надетнічних груп...

Феноменологія розуміння освіти

0 коментарів
З початку 80-х років XX століття в поліетнічних країнах підкреслюються вигоди мультикультуралізму і розробляються концепції полікультурної освіти, які поступово завойовують світовий освітній простір. В їх основу, зокрема, ліг теза Перотті,...

Фактори посилення значущості проблеми освіти

0 коментарів
Проблеми освіти і виховання дитини в поліетнічному середовищі актуальні сьогодні в усьому світі. У першу чергу це пов'язано із зростанням значущості етнічної ідентичності в умовах інтернаціоналізації соціально-економічних і політичних аспектів...

Національний характер і ментальність особистості

0 коментарів
У міру дорослішання особистості розширюється коло загальнокультурної підготовки та відбувається стимулювання процесів етнічної ідентифікації, результатом якої стає світоглядне становлення особистості. Ф.М. Достоєвський писав, що треба стати росіянином, треба стати щирим...