Педагогіка

Характеристика форм позанавчальної діяльності

0 коментарів

Позаурочна робота має на увазі використання найрізноманітніших форм організації учнів.

Виходячи зі ступеня придатності або інших форм, для вирішення різних виховних завдань їх класифікують на загальні та універсальні, які отримують...

Характеристика закономірностей і принципів навчання

0 коментарів

Процес навчання є закономірно розвивається процес, на який впливають загальні закономірності наступних областей людського життя:

рівень розвитку матеріальної і духовної культури суспільства; взаємодія особистості і суспільства; рівень розвитку науки, в...

Характеристика виховної системи

0 коментарів

Термін «виховна система» знаходиться на особливому місці в педагогічній науці. Це дуже великий компонент, що включає безліч взаємозалежних факторів.

Перш за все, виховна система має тісний зв'язок з безпосереднім процесом...

Функції, рушійні сили і суперечності навчання

0 коментарів

Матеріал даної статті розглядає основні функції навчання, обумовлені необхідністю реалізації комплексного змісту освіти і спрямованістю педагогічного процесу в сторону різнобічного творчого розвитку особистості. Поговоримо також про те, що служить спонукає,...

Функції педагогічного процесу

0 коментарів

Основною характеристикою педагогічного процесу служить цілісність.

Цілісність навчально-виховного процесу - це властивість, що підкреслює підпорядкованість включених в нього процесів єдиної мети, освітньої, розвиваючої, виховної.

Цілісний навчально-виховний (УВП) процес в педагогіці...

Форми роботи з батьками в школі

0 коментарів

Класний керівник використовує різні форми роботи для взаємодії школи та сім'ї. У загальному вигляді виділяють 3 форми роботи школи з родиною: індивідуальні, групові та колективні.

Індивідуальні форми

Відвідування сім'ї вдома

Учитель,...

Форми організації навчання

0 коментарів

Поступова зміна політичних, економічних, соціокультурних умов життя російського суспільства вимагає постійної модернізації системи освіти. Це стосується і підготовки фахівців, і наявних у педагогіці форм організації навчання.

Поняття про форми організації...

Форми і засоби морального виховання

0 коментарів

Моральне (етичне) виховання являє собою багатогранний, довгий і важкий процес, який реалізується в різноманітних формах і за допомогою різноманітних методів, прийомів і виховних засобів. Форма виховання в педагогіці означає спосіб...

Формування моральних почуттів у педагогіці

0 коментарів

У сучасній дійсності люди поглинені проблемами ринкових відносин, економічною нестабільністю, політичними скандалами. Все це сприяє руйнуванню соціальних зв'язків і моральних правил. Також, можливо породження нетерпимості і запеклості, руйнування морально-етичних засад...

Фактори сімейного виховання

0 коментарів

Сім'я - один з головних чинників, які безпосередньо впливають на формування особистості дитини. Саме вона багато в чому визначає майбутнє людини. Головною характеристикою сім'ї є те, що вона являє собою...