Педагогіка

Роль освіти на сучасному етапі розвитку Росії

0 коментарів
На нинішній щаблі розвитку Російської держави утворенню відводиться завдання його трансформації в демократичну і правову державу з ринковою економікою, подолання загрози відставання від світових тенденцій розвитку економіки і суспільства держави....

Проблема оцінки результатів освіти

0 коментарів
На сьогоднішній день досить змінено вимоги кожної особистості, всього суспільства, а також держави щодо якості результатів освітньої сфери. Те, що суспільство переходить від індустріального етапу розвитку до постіндустріального, безпосередньо тісно...

Завдання підвищення ефективності освіти

0 коментарів
• вдосконалення вмісту освітньої діяльності, відображене в програмах освіти, освітніх державних стандартах, підручниках та навчальних посібниках, і технологій освіти; • удосконалення діяльності, спрямованої на підвищення кваліфікаційної компетенції співробітників освітньої системи;...

Ефективність освіти

0 коментарів
Ефективність - це форма, що позначає саме ту ступінь, в якій відбувається підхід до самого оптимального і максимальному підсумком, при мінімальній кількості негативних результатів або витрат. Ще зовсім недавно актуальною...

Самоосвіта як форма освіти

0 коментарів
Найбільш природним підходом у вивченні процесу самоосвіта є розуміння його як засобу пошуку і прийняття соціального досвіду. Саме за допомогою самоосвіти людина пізнає, розвивається і набуває професійні навички, необхідні йому...

Форми отримання освіти

0 коментарів
Цілісне, системне утворення суспільство надає на основі очної та заочної форм навчання. Розвинена і змішана форма - вечірня. Закон дозволяє отримати освіту поза навчальних закладів: шляхом самоосвіти або в сімейній...

Моделі отримання освіти

0 коментарів
На сьогоднішній день звичайні форми отримання освіти відчувають зміни. Європа вже дотримується такої думки, що людина в сучасному світі має безперервно отримувати нові знання протягом усього життєвого шляху. Системи освіти...

Властивості освіти

0 коментарів
Педагогіка розглядає категорію «освіта» в усьому її глибинному різноманітті. Розберемо деякі властивості цього поняття. Цілеспрямованість Головні цілі освіти: - Передача новим поколінням практичних навичок, традицій і знань, створених або придбаних...

Сутнісна характеристика освіти

0 коментарів
Освіта є одним з основних суспільних структур, але перш ніж її практична діяльність склалася в її сьогоднішньому варіанті, був освоєний довгий курс її історичного формування. Сенс поняття "освіта" на сьогоднішній...

Проектування психологічно безпеки

0 коментарів
Особливі географічні, геополітичні умови, історичний досвід визначають провідною ідеологією південно-російського регіону мультикультуралізм. Головна ідея мультикультуралізму - гармонійна взаємодія різних культур, існуючих в одному політичному просторі. Згідно ідеології та практики мультикультуралізму,...