Педагогіка

Різні підходи до визначення поняття духовності

0 коментарів
У чому полягає істинна духовність, як визначити її норму і чи слід цінувати духовність правіше науки? Сьогодні має особливий сенс визначення духовності як категорії на порядок вище і значніше науки,...

Розвиток свободи як основного джерела сенсу життя

0 коментарів
Реалізація людини в якості особистості не може відбутися без розвитку відповідальності та свободи. А.Н. Леонтьєв характеризує відповідальність як одну з різновидів регуляції, властивою всьому живому на Землі. Що стосується людини,...

Питання сенсу життя в системі освіти

0 коментарів
Проблема сенсу життя впродовж століть була основоположною для видатних мислителів усіх цивілізацій. Деякі з них висловлювали припущення про існування певних характеристик «людської природи», прагнення до досягнення яких наближало б окремо...

Вимоги до сучасної системи освіти

0 коментарів
Зміни в сучасному російському освіту, пов'язані з пред'явленими новими вимогами: - Випускникам школи недостатньо вміти власноруч поповнювати різнобічні знання і потрібні в подальшому житті навички та вміння. ФГОС (Федеральним Державним...

Духовність як основа набуття сенсу життя

0 коментарів
Складність розуміння духовності, як немеркнучої цінності - одна з серйозних проблем людства. Найбільше, вона має значення сьогодні, на вирішальному етапі поновлення загальноросійського населення, коли перед будь-яким, розважливою людиною, особливо глибоко...

Роль освіти на сучасному етапі розвитку Росії

0 коментарів
На нинішній щаблі розвитку Російської держави утворенню відводиться завдання його трансформації в демократичну і правову державу з ринковою економікою, подолання загрози відставання від світових тенденцій розвитку економіки і суспільства держави....

Проблема оцінки результатів освіти

0 коментарів
На сьогоднішній день досить змінено вимоги кожної особистості, всього суспільства, а також держави щодо якості результатів освітньої сфери. Те, що суспільство переходить від індустріального етапу розвитку до постіндустріального, безпосередньо тісно...

Завдання підвищення ефективності освіти

0 коментарів
• вдосконалення вмісту освітньої діяльності, відображене в програмах освіти, освітніх державних стандартах, підручниках та навчальних посібниках, і технологій освіти; • удосконалення діяльності, спрямованої на підвищення кваліфікаційної компетенції співробітників освітньої системи;...

Ефективність освіти

0 коментарів
Ефективність - це форма, що позначає саме ту ступінь, в якій відбувається підхід до самого оптимального і максимальному підсумком, при мінімальній кількості негативних результатів або витрат. Ще зовсім недавно актуальною...

Самоосвіта як форма освіти

0 коментарів
Найбільш природним підходом у вивченні процесу самоосвіта є розуміння його як засобу пошуку і прийняття соціального досвіду. Саме за допомогою самоосвіти людина пізнає, розвивається і набуває професійні навички, необхідні йому...