Таблиця косинусів

Тригонометричні функції мають велике практичне значення в геометрії. Є по суті лише показниками відносини різних сторін прямокутного трикутника один до одного, вони здатні допомогу у вирішенні більшості завдань, результат яких зводиться до рішень прямокутних трикутників.

Однією з основних тригонометричних функцій є косинус.

Косинусом кута вважається відношення прилеглого заданому розі катета до гіпотенузи.

Де косинусом кута А є ставлення катета з до гіпотенузи b, а косинусом кута С – відношення боку а до b.

Математичною мовою дані співвідношення можна виразити наступними формулами:
cos A = c / b
cos C = a / b
Як неважко здогадатися, за цими формулами можна обчислювати відсутні значення сторін прямокутного трикутника, знаючи показники косинуса і довжину відомих сторін.

Таблиця синусів і косинусів
Таблиця синусів і косинусів

a = cos C * b
c = cos A * b
b = c / cos A = a / cos C
Виходячи з того, що значення косинуса заданого кута є величиною постійною, всі показники косинусів певних кутів можуть бути заздалегідь обчислені і занесені в таблицю, яка служить надійним помічником при здійсненні обчислень і знаходженні рішень.

Як окрема наука тригонометрія використовувалася ще в стародавні часи для розрахунків в архітектурі, астрономії та геодезії. Сучасне ж назва цієї дисципліни з’явилося в 1595 році. Саме цим словом, що має грецьке коріння і означає «вимір трикутників», називався працю прославленого німецького математика Бартоломеус Пітіскуса. Використання трикутників для проведення розрахунків та вирішення різних завдань мало широке застосування ще в Стародавній Греції, а перші тригонометричні таблиці датуються другим-третім століттям до нашої ери. Подальшим розвитком тригонометрії займалися математики Середньовічної Індії. Саме там були вперше виведені поняття синуса і косинуса, як основних прямих тригонометричних функцій. За працям грецьких і східних вчених вивчали науку європейські математики, що засновують на них свої дослідження і відкриття. Таким чином, вирішення завдань на основі прямокутних трикутників були і залишаються основними протягом всього розвитку геометрії.

ПОДІЛИТИСЯ: