Що таке реферат?

У багатьох студентів, та й школярів часто виникає питання, що таке реферат і, так би мовити, з чим його їдять? Розбираємося з визначенням.

Реферат – це доповідь на обрану автором тему, або висвітлення змісту будь-якої статті, книги, наукової роботи або іншого наукового праці. Тобто, це авторське дослідження, яке розкриває суть заданої теми, відображає і наводить різні думки про досліджуваний питанні або проблемі і представляє точку зору автора реферату.

Яка саме інформація повинна міститися в студентській або шкільної роботі з назвою реферат? Обрану автором тему необхідно в першу чергу обґрунтувати, відзначити актуальність питання або проблеми, висвітлити визнані в науковому світі і підтверджені експериментами результати і факти, відобразити найбільш авторитетні думки вчених і дослідників обраної області. Формально реферат складається з титульного листа, змісту, вступу, основної частини, висновків та списку літератури.

Працюючи над рефератом, необхідно дотримуватися певної послідовності дій. Якщо ви чітко зрозумієте алгоритм роботи, то писати реферати в майбутньому вам буде все легше і легше. По-перше, треба вибрати оригінальну й актуальну тему. Бажано, щоб тема була, перш за все, цікава вам. Потім визначити джерела, з якими вам доведеться працювати, і уважно їх вивчити, систематизувати і обробити. Випереджати написання реферату треба розробкою і складанням плану. Це, мабуть, найважливіший момент в процесі роботи. Завершує роботу над рефератом надання його науковому керівнику, або публічний виступ.

Вступ, або введення, реферату передбачає обгрунтування тематики, її актуальності, чітке визначення цілей і завдань роботи, огляд літератури за обраною темою і додатки (якщо вони потрібні). Основна частина реферату – найважливіша, в ній розкривається суть обраної теми або проблематики, наводяться теоретичні обґрунтування, доказова база, аргументація, точка зору автора підкріплюється посиланнями на авторитетні думки фахівців, результатами експериментів і досліджень і так далі.

Висновок містить основні висновки за підсумками виконаної роботи, висновки власне автора, наводяться результати, по можливості вказуються рекомендації, вносяться пропозиції.

ПОДІЛИТИСЯ:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.