Що пишеться в рефераті в заключній частині?

Нерідко студенти стикаються з труднощами в написанні укладення в рефераті. Одні переписують інформацію з самого реферату, інші скачують висновок з Інтернету з аналогічного по темі реферату, а інші – просто не знають, що взагалі вписувати в заключну частину.

Складання висновку – це важливий завершальний етап в написанні реферату. Починається написання заключної частини з таких слів, як: «таким чином …», «на підставі вищесказаного …», «виходячи з вищевикладеної інформації …», «підсумовуючи вищесказане …», «дослідивши дану тему, ми можемо здійснити наступні висновки …» і т . д ..

У висновку автор повинен здійснити власні висновки по дослідженій темі, підвести підсумки з вивченого матеріалу. А потім провести самостійний аналіз і здійснити умовиводи по ситуації, що склалася.

Дуже важливо в заключній частині, незалежно від обраної тематики реферату, виявити переваги та проблеми, а також перспективи розвитку та вирішення тієї чи іншої проблеми. Переваги і проблеми варто виділити іншим шрифтом або змінити почерк написання (набору).

Якщо дозволяє тема наукової доповіді, то висловити своє бачення ситуації і запропонувати власні вирішення виниклих проблем.

І, звичайно ж, в черговий раз підкреслити, наскільки важливо було дослідити обрану тему. Зробити короткі висновки з вивченої теми і припущення щодо перспектив розвитку досліджень в області даної тематики, наукової дисципліни або теоретичного питання.

Обсяг висновку повинен становити 1-2 сторінки. Текст в заключній частині набирається також, як і у всій роботі, з використанням шрифту Times New Roman, розмір (11-14), міжрядкового інтервалу – 1-1,5.

На цьому написання висновку можна сміливо назвати завершеним!

ПОДІЛИТИСЯ: