Професія селекціонер

Селекціонер – це фахівець, який вивів або удосконалив існуючий сорт рослини, вид тварини або мікроорганізму. В результаті схрещування різних видів виходять гібриди.

Селекціонером може бути:

  • спеціаліст, який безпосередньо займається виведенням нових сортів
  • його роботодавець або людина, з яким укладено офіційний договір на проведення досліджень;
  • людина, яка приймає всі права та зобов’язання одного з вищевказаних осіб.

В основі наукових досліджень лежать досягнення генетики. Саме завдяки цій науці фахівці можуть «в ручному режимі» керувати мутаціями, передбачати результат, правильно відбирати гібриди для досліджень.

Застосування знань в галузі генетики дозволило вивести близько 8 тис. видів злакових всього з декількох сортів пшениці. Так само не можна не відзначити важливість селекції в галузі медицини, вірусології, мікробіології.

Навички та знання селекціонера

Основні галузі знань фахівця – це біологія, мікробіологія та генетика. Для проведення досліджень необхідно вміти користуватися лабораторним обладнанням та апаратурою.

У своїй роботі селекціонер повинен вивчати:

  • особливості існуючих сортів рослин і порід тварин;
  • генетичну мінливість;
  • вплив навколишнього середовища на формування типових ознак;
  • закономірності успадкування.

Селекціонери працюють переважно у сфері сільського господарства. Грамотний фахівець зможе знайти роботу на фермі, сільгосппідприємстві, розпліднику. Крім цього, можна зайнятися виключно науковою діяльністю в профільних інститутах.

У вітчизняному законодавстві інтелектуальна праця селекціонера практично не захищений. Досі не розкрито, у який момент автор стає власником інтелектуальної власності і може подавати заявку на отримання патенту.

Захистом прав селекціонерів займається міжнародний союз International Union for the Protection of New Varieties of Plants.

На сьогоднішній день яких-небудь обмежень щодо використання технологій або методів селекції не існує.

ПОДІЛИТИСЯ: