Освіта

Агрохімія

0 коментарів

Агрохімія - наука, яка вивчає взаємини між рослиною, ґрунтом і добривами, досліджує ефективність та особливості застосування добрив, хімічних меліорантів, пестицидів (отрутохімікатів) і дає практичні рекомендації щодо застосування засобів хімізації.

З...

Агротехніка

0 коментарів

Агротехніка - це система прийомів вирощування сільськогосподарських культур, або технологія рослинництва. Агротехніка включає правильний вибір попередника, обробку грунту, внесення добрив, підготовку насіння до сівби, посів і посадку, догляд за рослинами,...

Автономна енергія

0 коментарів

Якщо ХХ ст. по праву вважається століттям розвитку електроенергетики, то XXI назвуть століттям автономної енергетики. І дійсно, протягом останніх 20 років ведуться активні пошуки, роботи і були досягнуті серйозні успіхи...

Автономна навігаційна система

0 коментарів

Автономна навігаційна система - навігаційна система, до складу якої входять прилади та пристрої, що дозволяють космічному апарату здійснювати вимірювання і обробку навігаційних параметрів в автономному режимі. На борту космічного апарату...

Автоматична зброя

0 коментарів

Автоматична зброя - вогнепальна зброя, для якого характерно автоматичне перезарядження і виробництво чергового пострілу, що відбувається під впливом енергії утворилися при пострілі порохових газів або інших, сторонніх, джерел.

Стрільба з...

Автоматична телефонна станція

0 коментарів

Автоматична телефонна станція здійснює автоматичне з'єднання підключених до неї ліній зв'язку, що йдуть від апаратів власників телефонів - абонентів. Абонент, набираючи своїм номеронабирачем номер телефону абонента, що викликається, управляє роботою...

Автоматична лінія

0 коментарів

Це система машин, основного і допоміжного обладнання, за допомогою якого виконується весь процес виготовлення або переробки продукту виробництва (або його частини). Перші комплексні автоматичні лінії стали застосовуватися в нашій країні...

Автоматизована система управління

0 коментарів

Автоматизована система управління - сукупність економіко-математичних методів, вимірювальних пристроїв, засобів зв'язку, пристроїв відображення інформації, передачі даних і організаційних комплексів, які включають в себе керуючі і керовані об'єкти, що працюють в...

Автоматизація і механізація виробництва

0 коментарів

Механізація виробництва - це заміна ручних засобів праці (інструментів) машинами і механізмами. Механізація різко підвищує продуктивність праці, звільняє людину від виконання важких, трудомістких, утомливих операцій, дозволяє більш економно витрачати сировину,...

Автоматизація в сільському господарстві

0 коментарів

 

Автоматизація виробництва - це застосування автоматичних і автоматизованих пристроїв і систем для повного або часткового звільнення людини від виконуваної ним роботи по управлінню і контролю при отриманні, обробці, передачі...