Основні завдання реферату

Реферат – це письмова доповідь або інформаційне повідомлення. Обсяг реферату, як правило, варіюється в межах 15-20 сторінок.

Реферат пишеться по конкретній темі або наукової дисципліни. Тема реферату повинна бути цікавою в першу чергу студенту, а вже в другу – слухачам. Так як, якщо тема буде цікава самому студенту, то він зможе її більш детально і доступно розкрити.

Доступне і грамотне виклад матеріалу є одним із завдань написання реферату. Взагалі, говорячи про завдання, варто чітко розуміти значення цього поняття з різних сторін. Є завдання, які автор має намір розкрити при написанні реферату, а є завдання, які ставить перед собою викладач при оцінюванні та перевірці доповіді.

Мета і завдання реферату розкриваються автором у вступі. Спочатку викладається актуальність обраної теми і її значення, а потім приступають до цілей і завдань. Слова: цілі, завдання, а в деяких випадках і актуальність обраної теми – обов’язково слід набирати або писати з абзацу, змінюючи курсив або виділяючи шрифт.

Мета реферату: розкрити сутність і особливості досліджуваного теоретичного питання або теми. Цілей може бути 1 або 2. А ось завдань ставиться набагато більше.

Зазвичай в переліку завдань вказуються підтеми, які будуть розкриті в доповіді, а також види теоретичних і практичних досліджень. Дуже часто при перерахуванні завдань використовуються такі фрази, як: «вивчити особливості …», «розкрити теоретичні аспекти ..», «проаналізувати діяльність …», «досліджувати існуючі методи …» і т. П ..

Іншими словами автор вказує, які наукові питання він вирішив викласти в рефераті, а також яким чином він має намір це зробити: шляхом теоретичного викладу інформації або за допомогою проведення практичних досліджень і глибокого аналізу.

Виклад завдань необхідно, як для самого студента, так і для викладача. По-перше, тому що визначається порядок розкриття теми, а по-друге, тому, що – це є показником рівня грамотності автора і показником дотримання розроблених гостів з написання рефератів.

ПОДІЛИТИСЯ:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.